Starea civila

DECLARATII DE CASATORIE

Urmare modificarilor survenite in Codul Civil, Legea nr.287/2009, republicata, publicata in MO 505/15.07.2011, conform dispozitiilor din Capitolul II, Sectiunea 2, art.283 (1) privind formalitatile pentru incheierea casatoriei, ofiterul de stare civila care primeste dosarul de casatorie are obligatia de a afisa declaratia de casatorie si pe pagina de internet a primariei unde urmeaza a se incheia casatoria.

PROGRAM

LUNI - JOI: 8,00 - 15,30

VINERI: 8,00-13,00

SAMBATA: 8,00 - 10,00 DOAR DECESE

DATE DE CONCTACT:

TEL. FIX 0344807357

TEL. MOBIL: 0752132453

13.07.2021 Declaratie de casatorie ... aici
14.07.2021 Declaratie de casatorie ... aici
21.07.2021 Declaratie de casatorie ... aici
26.07.2021 Declaratie de casatorie ... aici
28.07.2021 Declaratie de casatorie ... aici
04.08.2021 Declaratie de casatorie ... aici
11.08.2021 Declaratie de casatorie ... aici
18.08.2021 Declaratie de casatorie ... aici
25.08.2021 Declaratie de casatorie ... aici
01.09.2021 Declaratie de casatorie ... aici
08.09.2021 Declaratie de casatorie ... aici

ACTE NECESARE STAREA CIVILA

INREGISTRAREA  NASTERII

Declararea nasterii se face in termen de 30 de zile pentru copilul nascut viu si in termen de 3 zile pentru copilul nascut mort.

In cazul in care copilul a decedat inauntrul termenului de 30 de zile, declararea nasterii se face in termende 24 de ore de la data decesului.

Pentru copilul nascut mort se intocmeste numai actul de nastere.

1)       Intocmirea actului de nastere se face in baza declaratiei verbale a persoanelor prevazute de art.16 din Legea 119/1996 republicata (oricare dintre parinti, personalul de semnat din unitatea sanitara in care a avut loc nasterea, orice persoana care a luat la cunostinta despre nasterea copilului), a actului de identitate al mamei si al declarantului, a certificatului medical constatator al nasterii si, dupa caz, a certificatului de casatorie al parintilor.

2)       Intocmirea actului de nastere al copilului in lipsa actului de identitate al mamei se face pe baza celorlalte documente prevazute in art.16 din Legea 119/1996 republicata, a documentului intocmit de reprezentantul politiei cu ocazia verificarilor efectuate la solicitarea unitatii sanitare in care a avut loc nasterea, cu privire la datele de identificare a mamei si a verificarilor in registrele de stare civila sau in Registrul national de evidenta a persoanelor.

3)       Intocmirea  actului de nastere al copilului in cazul in care nasterea mamei nu este inregistrata, se face pe baza declaratiei scrise a persoanelor prevazute la art.16 din Legea 119/1996 republicata , unui process verbal privind identitatea declarata a mamei, semnat de catre reprezentantul  DGASPC, de reprezentantul politiei si cel al unitatii sanitare, certificatul medical constatator al nasterii si a actului de identitate al declarantului. In acest caz, numele de familie si prenumele copilului se stabilesc prin dispozitie emisa in termen de 5 zile de la data solicitarii de catre primarul UAT unde se inregistreaza nasterea.

4)       Daca declaratia priveste un copil din afara casatoriei, iar recunoasterea paternitatii are loc in momentul declararii nasterii, datele privind tatal copilului se inscriu in rubricile corespunzatoare din cuprinsul actului de nastere.

Dupa implinirea termenului de 30 de zile, intocmirea actului de nastere se face la cererea scrisa a declarantului, cu aprobarea primarului UAT in a carei raza s-a produs evenimentul si cu avizul conform al DJEP-Prahova.

Inregistrarea nasterii se realizeaza in termen de 90 de zile de la data solicitarii ( OUG 33/2016 pentru modificarea si completarea unor acte nosmative privind actele de stare civila si actele de identitate ale cetatenilor români).

Inregistrarea nasterii se face in baza urmatoarelor documente:

 • certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul/stampila unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului

 • actul de identitate al mamei si/sau al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;

 • certificatul de casatorie al parintilor copilului, in original si fotocopie, daca sunt casatoriti, iar daca acestia poarta nume de familie diferit, declaratia scrisa cu privire la numele pe care il va dobandi copilul;

 • declaratia de recunoastere a copilului nascut in afara casatoriei, data de catre tata in fata ofiterului de stare civia care inregistreaza nasterea sau la notarul public, din care sa rezulte si numele de familie pe care il dobindeste copilul, la care se anexeaza consimtamântul mamei. In cazul tatalui minor acesta este asistat de reprezentantul legal;

 • declaratia parintelui care declara nasterea, cu privire la domiciliul copilului, in situatia in care parintii au domicilii diferite.

In situatia in care unul dintre parinti sau ambii sunt cetateni straini, mai sunt necesare si urmatoarele  documente:

 • pasaportul parintelui cetatean strain/parintilor cetateni straini, respective actul de identitate pentru cetatenii statelor member ale UE;

 • certificatul de casatorie al parintilor copilului si traducerea legalizata a acestuia, daca parintii sunt casatoriti. Originalul si traducerea acestuia vor fi aposyilate/supralegalizate, dupa caz.

In situatia in care ambii parinti au varsta sub 14 ani mai sunt necesare si urmatoarele documente:

 • certificatul de nastere al mamei si actul de identitate si declarantului, daca declararea nasterii nu este facuta de mama;

 • actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre parintii copilului.

In cazul in care casatoria parintilor a fost incheiata in strainatate si nu a fost transcrisa/inscrisa in registrele de stare civila romane, se procedeaza la transcrierea/inscrierea in regim de urgenta a certificatului de casatorie emis de autoritatile straine. Nasterea copilului se inregistreaza dupa transcrierea/inscrierea casatoriei parintilor.

 

INREGISTRAREA    CASATORIEI

  1.      Casatoria intre doi cetateni romani

Declaratia de casatorie se face personal de catre viitorii sotI, in scris, la Primaria locului de domiciliu sau de resedinta al unuia dintre ei.

In cazul in care unul dintre viitorii sotI nu se afla in localitatea unde urmeaza a se incheia casatoria, el poate face declaratia de casatorie la Primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta, care o va transmite, in termen de 48 de ore la Primaria localitatii unde urmeaza a se incheia casatoria.

Casatoria poate fi incheiata la o alta Primarie decat cea in a carei raza teritoriala domiciliaza sau isi au resedinta viitorii sotI, cu aprobarea primarului UAT unde se incheia casatoria.

Odata cu declaratia de casatorie, viitorii sotI, vor prezenta urmatoarele documente:

 • documentul cu care se face dovada identitatii, in original si copie;

 • certificatul de nastere, in original si copie;

 • certificatul medical privind starea sanatatii, valabil 14 zile de la data emiterii si care sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate casatori (sau nu);

 • acte in original si copii traduse si legalizate ori certificate de ofiterul de stare civila, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare daca este cazul (certificatul deces al fostului sot, certificatul de nastere sau de casatorie cu mentiunea de desfacere a casatoriei , certificate de divort, sentinta de divort ramasa definitiva si iorevocabila);

 • in situatia in care viitorii sotI stabilesc un alt regim matrimonial decat cel al comunitatii legale, acestia vor prezenta conventia matrimoniala autentificata de catre notarul public.

Dovada identitatii pentru cetatenii rom=ni se poate face cu buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, care trebuie sa fie valabile atat la data depunerii declaratiei de casatorie, cat si la data oficierii casatoriei.

In cazul cetasenilor romani cu domiciliul in strainatate (CRDS), acestia se vor legitima cu pasaportul aflat in termen de valabilitate, iar unul dintre viitorii sotI va  prezenta si cartea de identitate provizorie prin care sa faca dovada formei de sedere pe raza Primariei unde urmeaza sa fie incheiata casatoria.

Termenul legal de incheiere a casatoriei este de 10 zile de la data cand a fost inregistrata declaratia de casatorie. In acest termen se cuprind atat ziua cand a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria.

In aceeasi zi cu primirea declaratiei de casatorie, ofiterul de stare civila dispune publicarea acesteia, prin afisarea in extras, intr-un loc special amenajat, la sediul primariei unde urmeaza sa se incheie casatoria, precum si pe pagina de internet a acesteia.

Orice persoana poate face opunere la casatorie, daca exista o piedica legala ori cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opunerea la casatorie se va face numai in scris cu aratarea dovezilor pe care ea se intemeiaza.

Casatoria nu poate fi dovedita decat prin certificatul de casatorie, eliberat pe baza actului intocmit in registrul actelor de stare civila.

2.      Casatoria intre un cetatean roman si un cetatean strain

* Legitimarea cetatenilor straini

Cetatenii straini  care doresc sa incheie casatorii pe teritoriul Romaniei vor face dovada identitatii si a dreptului de sedere, astfel:

a)            cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European – cu documentul de identitate sau pasaportul emise de statul al carui cetateni sunt;

b)            strainii din statele terte: cu pasaportul emis de statul ai caror cetateni sunt, in care sa fie aplicata viza de intrare pe teritoriul Romaniei;

c)            apatrizii – cu pasaport emis in baza Conventiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, insotit de permisul de sedere temporara sau permanenta;

d)            cetatenii straini carora li s-a acordat o forma de protectie in Romania – cu un document de calatorie emis in baza Conventiei de la Geneva din 1951 sau cu documentul de calatorie pentru strainii care au obtinut protectie subsidiara-protectie umanitara conditionata;

e)            cetatenii straini solicitantI de azil in Romania- cu pasaportul emis de statul ai caror cetateni sunt, insotit de documentul temporar de identitate.

* Documentele de identitate si viza de intrare  pe teritoriul Romaniei trebuie sa fie valabile atat la data depunerii declaratiei de casatorie, cat si la data oficierii casatoriei.

 

I. Cetatenii straini, la depunerea dosarului de casatorie, trebuie sa prezinte documentele enumerate mai sus, si documentul eliberat sau autentificat de misiunea diplomatica a statului de cetatenie acreditata in Romania, din care sa rezulte ca cetateanul strain indeplineste conditiile de fond prevazute de legea sa nationala si nu sunt impedimente pentru a incheia casatoria in Romania.

Cetatenii statelor cu care Romania a incheiat tratate/conventii/acorduri de asistenta juridica in materie civila si de dreptul familiei, vor prezenta documente emise de autoritatile competente din tarile respective, datate recent – maxim 3 luni de la emitere, ori care au prevazut in continut termenul de valabilitate. Aceste state sunt urmatoarele: Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Bosnia Hertegovina, Republica Ceha, China, Coreea, Croatia, Cuba, Franta, Moldova, Muntenegru, Macedonia, Republica Populara Mongola, Polonia, Federatia Rusa, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Ucraina.

Documentele eliberate de aceste state sunt SCUTITE DE APOSTILARE (exceptand Belgia) si SUPRALEGALIZARE.

 

II.  Cetatenii ale caror state nu au misiune diplomatica sau oficiu consular acreditat in Romania, vor da declaratii pe proprie raspundere, autentificate de un notar public, din care sa rezulte ca viitorul sot, cetatean strain sau apatrid, nu este casatorit si indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala pentru incheierea casatoriei in Romania.

 

III. Cetyatenii straini vor prezenta si declaratii notariale din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile necesare incheierii casatoriei.

 

IV.  Reglementari speciale:

Cetatenii israelieni,  pentru incheierea casatoriei in Romania, vor face dovada indeplinirii conditiilor cerute de legea lor nationala cu urmatoarele documente:

-extras de inregistrare civili sau extras din evidentele populatiei, eliberat de Ministerul de Interne, in original, copie si traducere legalizata a acestuia;

-in cazul in care persoana este divortata sau vaduva, se solicita dupa caz, hotararea de divort sau certificatul de deces, in original, copie si traducere legalizata a documentelor, documentele prezentate vor avea ca termen de valabilitate maxim 3 luni de la data emiterii.

Documentele emise de autoritatile israeliene trebuie sa fie apostilate.

Cetatenii norvegieni, la incheierea casatoriei in Romania, vor face dovada indeplinirii conditiilor de fond norvegiene, prin prezentarea unui document eliberat de Centrul de Inregistrare (Confirmation of registered information), care trebuie sa fie legalizat cu APOSTILA de la o Prefectura din Norvegia sau de  Ministerul Regal al Afacerilor Externe.

Documentele emise de autoritatile norvegiene trebuie sa fie apostilate.

Cetatenii elvetieni, vor prezenta numai un document eliberat de autoritatile din Elvetia sub forma unui certificate de capacitate matrimoniala, care trebuie sa aiba aplicata  Apostila, conform Conventiei de la Haga din 05.10.1961.

Cetatenii sauditI care doresc incheierea casatoriei in Romania se vor adresa forurilor de resort din Regat pentru aprobarea casatoriei; aprobarea se transmite Ambasadei Regatului Arabiei Saudite din Romania, aceasta eliberand o dovada privind aprobarea casatoriei.

Documentele emise de autoritatile saudite trebuie sa fie supralegalizate.

Cetatenii kuwaitieni vor face dovada indeplinirii conditiilor de fond ale legii lor nationale la incheierea casatoriei in Romania numai prin aprobarea scrisa eliberata de Ambasada statului Kuwait la Bucuresti.

Documentele emise de autoritatile kuwaitiene trebuie sa fie supralegalizate.

Cetatenii germani vor face dovada indeplinirii conditiilor de fond prin prezentarea certificatului de capacitate de casatorie eliberat de catre ofiterul de stare civila competent din germania, in original, apostilat, impreuna cu treducerea in limba romana, legalizata de notarul public.

Documentele emise de autoritatile germane trebuie sa fie apostilate.

Cetatenii ucrainieni in vederea inregistrarii unei casatorii si a confirmarii starii lor civile vor prezenta o declaratie pe propria raspundere, legalizata de catre reprezentantul diplomatic, oficiul consular al Ucrainei sau notar, prin care se confirma ca persoana in cauza nu este casatorita.

Documentele emise de autoritatile ucrainiene sunt scutite de apostilare.

Cetatenii moldoveni vor prezenta la depunerea dosarului de casatorie,  Certificatul de stare civila, eliberat de organele de stare civila ale Ministerului Dezvoltarii Informationale al R.Moldova sau de catre functionarii consulari ai misiunii diplomatice si consulare ai R.Moldova, in colaborare cu institutia mentionata.

Documentele emise de autoritatile moldovene sunt scutite de apostilare.

Cetatenii olandezi stabilitI in alta tara, care doresc sa se casatoreasca in Romania si care fac dovada sederii pe teritoriul Romaniei cu un document emis de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, vor depune la dosarul de casatorie declaratie notariala din care sa rezulte ca nu mai au o alta casatorie incheiata si nedesfacuta.

Documentele emise de autoritatile olandeze trebuie sa fie apostilate.

Cetatenii bosniaci la depunerea dosarului de casatorie vor prezenta certificatul de cutuma eliberat de autoritatile locale din Bosnia si Hertegovina.

Documentele emise de autoritatile bosniace sunt scutite de apostilare.

Cetatenii cehi la depunerea dosarului de casatorie vorprezenta certificatul de stare civila eliberat de Oficiile de stare civila din Cehia.

Documentele emise de autoritatile cehe sunt scutite de apostilare.

Cetatenii cubanezi care doresc sa incheie casatorii pe teritoriul Romaniei vor face dovada indeplinirii conditiilor de fond ale legii lor nationale, prezentand la dosar certificatul de nastere tradus si legalizat in Cuba la Ministerul de Externe si declaratia de celibate, pe proprie raspundere, datain fata unui notar din Republica Cuba si legalizata la Ministerul de Externe din Cuba sau emisa de Ambasada republicii Cuba in Romania.

Documentele emise de autoritatile cubaneze sunt scutite de apostilare.

Cetatenii indieni care doresc sa incheie casatorii pe teritoriul Romaniei, vor prezenta in acest sens hotararea emisa de catre instantele de judecata din India. Oficiile consulare si misiunile diplomatice nu sunt autorizate in vederea eliberarii certificatelor de celibat. Competente in vederea stabilirii drepturilor legale ale cetatenilor indieni in acest sens, detin numai instantele de judecata din India.

Documentele emise de autoritatile indiene trebuie sa fie supralegalizate.

Cetatenii maghiari vor prezenta la depunerea dosarului de casatorie atestate de stare civila emise deautoritatile competente maghiare ori certificate cosulare eliberate de reprezentantele diplomatice.

Documentele emise de autoritatile maghiare sunt scutite de apostilare.

Cetatenii georgieni vor depune la dosarul de casatorie declaratia de celibat care poate fi eliberata atat de Directia Servicii Publice din cadrul Ministerului Justitiei cat si de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Georgiei acreditate in strainatate.

Documentele emise de autoritatile georgiene trebuie sa fie apostilate.

Cetatenilor chilieni li se elibereaza de catre Ambasada Chile la Bucuresti, in comformitate cu legislatia nationala, urmatoarele documente: - declaratie pe proprie raspundere a cetateanului chilian ca este necasatorit si indeplineste condisiile de fond in vederea casatoriei, autentificata de un notar public;

                     - copia certificatului de casatorie cu dovada divortului, in cazul in care starea civila a cetateanului este ,,divortat,,.

Documentele emise de autoritatile chiliene trebuie sa fie supralegalizate.

Cetatenii spanioli la incheierea casatoriei in Romania prezinta Certificatul de cutuma eliberat de Ambasada Regatului Spaniei la Bucuresti, in urma analize Certificatului de Capacitate Matrimoniala eliberat de Biroul de Stare civila spaniol, certificand astfel ca persoana de cetatenie spaniola, indeplineste condisiile de fond cerute de legea spaniola si poate incheia casatoria in strainatate.

Documentele emise de autoritatile spaniole trebuie sa fie apostilate.

Cetatenii canadieni vor depune la dosarul de casatorie, pe langa celelalte documente cerute de lege, urmatoarele: - declaratia standard ,,Statement in lieu of Certificate of Non-impediment to Marriage Abroad,, (Declaratie in locul Certificatului de Cutuma) in original si traducerea acesteia in limba romana, legalizata, sau  -declaratia pe proprie raspundere prin care persoana care doreste sa se casatoreasca declara, in fata unui oficial consular, ca intruneste conditiile pentru casatorie  si traducerea acesteia in limba romana, legalizata.

Documentele emise de autoritatile canadiene trebuie sa fie apostilate.

Cetatenii slovaci care urmeaza sa incheie casatoria in Romania, va depune ca dosarul de casatorie, pe langa celelalte documente prevazute de lege – adeverinta eliberata la incheierea casatoriei in strainatate, in original si fotocopie, traducerea acesteia in limba romana, legalizata, in original si fotocopie si declaratia pe proprie raspundere, autentificata, cu privire la statutul civil.

Documentele emise de autoritatile slovace trebuie sa fie apostilate.

Cetatenii marocani prezinta in vederea casatoriei in Romania, Certificatul de Celibat eliberat de autoritatile locale ale locului de resedinta a cetateanului marocan in Maroc.

Documentele emise de autoritatile marocane trebuie sa fie supralegalizate.

 

V. Documentele administrative emise de statele semnatare ale Conventiei de la Haga vor fi in mod obligatoriu APOSTILATE.

 

VI. Documentele administrative emise de autoritatile care nu au ratificat Conventia de la Haga, tratate/conventii/acorduri incheiate cu Romania, vor fi obligatoriu supralegalizate,  in conformitate cu prevederile art.162 din Legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.

Supralegalizare = pe langa stampila organului emitent, actul trebuie sa aiba stampila Ambasadei sau Consulatului roman din statul de origine, sau a Ambasadei ori Consulatului statului de origine din Romania, in ambele situatii, stampila Ministerului Afacerilor Externe – Directia generala Afaceri Consulare – Biroul legalizari documente. 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE – DEPARTAMENTUL CONSULAR

BIROUL LEGALIZARI DOCUMENTE

Adresa: Aleea Alexandru nr.24, Sector 1, Bucuresti

Telefon: 021.319.68.75

E-mail: legalizari@mae.ro

VII. In cazul persoanelor care au statutul de refugiat sau de solicitant de azil in Romania si au dobandit cetatenia romana, documentele de stare civila sunt exceptate de la apostilare sau supralegalizare

 

INREGISTRAREA DECESULUI

 

 Actul de deces se intocmeste la Primaria localitatii pe raza careia s-a produs decesul ori s-a gasit cadavrul.

Declaratia de deces se face in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei.

Odata cu declaratia de deces, declarantul va depune si urmatoarele acte:

- certificatul medical constatator al decesului, intocmit si semnat de medical sau cadrul mediu sanitary care a facut constatarea, in care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari:

- certificatul de nastere si de casatorie, dupa caz;

- actul de identitate al celui decedat;

- documentul de evidenta militara, pentru persoanele supuse obligatiilor militare:

- act de identitate declarant

In cazurile in care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civila si/sau actul de identitate al persoanei decedate, va declara in scris motivul neprezentarii acestora.

Cand decesul se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau altor cause violente, precum si in cazul gasirii unui cadavru, fie ca este sau nu identificat, declaratia se face in termen de 48 de ore, calculate din momentul decesului sau al gasirii cadavrului. In Astfel de cazuri este necesara dovada eliberata de politie sau de parchet, din care sa rezulte ca una dintre aceste autoritatI a fost sesizata despre deces.

In cazul in care decesul nu a fost declarat in termenele legale, intocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului, iar declaratia se face in scris, aratand motivul intarzierii.

  

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILA

 

 Certificatele de stare civila se elibereaza numai cetatenilor care poseda act/document de identitate, care poate fi:

-          - buletinul de identitate/cartea de identitate sau cartea provizorie de identitate – pentru cetatenii romani cu domiciliul in tara;

-          - pasaportul – pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate;

-          - documentul de identitate sau pasaportul emise de statul apartinator – pentru cetatenii statelor member UE sau ale Spatiului Economic European;

-          - pasaportul emis de statul ai carui cetateni sunt, in care sa fie aplicata viza de intrare pe teritoriul Romaniei – pentru cetatenii straini din state terte.

In cazul cetasenilor romani cu domiciliul in tara, cand acestia solicita eliberarea unui certificate de stare civila si nu detin act de identitate valabil, vor fi indrumatI ca in primul rand sa se prezinte la SPCLEP pentru aliberarea cartii de identitate provizorii.

Certificatele de nastere si de casatorie se elibereaza numai titularilor sau reprezentantilor legali ai acestora, iar certificatele de deces se elibereaza membrilor familiei sau altor persoane indreptatite.

Certificatele de stare civila se pot elibera si altor persoane imputernicite prin procura speciala, autentificata, cu respectarea prevederilor legale de apostilare sau supralegalizare, dupa caz, iar persoanele cu domiciliul sau resedinta in strainatate pot solicita procurarea certificatelor si pe cale diplomatica, prin intermediul MAE.

Solicitarea eliberarii certificatelor de stare civila se poate face atat la Primaria care are in pastrare registrele in care au fost inregistrate actele, cat si la Primaria locului de domiciliu.