Transparenta decizionala

ANUNT solictare mediu PUZ cimitir

Rezultat evaluare finala Manager Centrul cultural N. Iorga

Informare publica pentru obtinerea avizului de la SGA Prahova

Anunt dezbatere publica + Plan Mobilitate Urbana Durabila Valenii de Munte

Consulare publica: STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORASULUI 2021-2027 - VARIANTA 1

PROIECT BUGET 2021

Consultare publica PROIECT BUGET ORAS VALENII DE MUNTE 2021

Planului de Mobilitate Urbana Durabila

Chestionar privind realizarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila

Proiecte propuse

LICENTE TAXI

Tabel nominal cu punctajele otinute in urma aplicarii criteriilor de departajare pentru autovehicule pentru care s-a solicitat atribuirea de autorizatii taxi catre transportatorii autorizati

Tabel nominal cu numarul de ordine atribuit autorizatiilor taxi eliberate de autoritatea de autorizare pentru serviciile de transport public din cadrul Primariei Valenii de Munte si numarul de circulatie al autovehiculelor valabil la data de 03.02.2021

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate 30.09.2017

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate 31.03.2018

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate 30.09.2018

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.03.2019

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 30.09.2019

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.03.2020

Lista functiilor de la Centrul Cultural la data de 31.03.2020

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.09.2020

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.03.2021

Lista functiilor de la Centrul Cultural la data 31.03.2021

REGULAMENTE, PROGRAME, STRATEGII

DEZBATERE PUBLICA Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul orasului Valenii de Munte in perioada 2021-2027

REGULAMENT  A.N.C.O.M.

PROGRAM DE IMBUNATATIRE A EFICIENTEI ENERGETICE

Strategia de dezvoltare locala a orasului Valenii de Munte

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL

REGULAMENT INTERN PRIMARIA ORASULUI VALENII DE MUNTE

Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate al Primarului orasului Valenii de Munte

ANUNT CONSULTARE referitor la Serviciul de iluminat public al orasului Valenii de Munte

CONSULTARE PUBLICA in vederea finalizarii Planului de actiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drumul national care tranverseaza localitatea

INFORMARE PUBLICA PUZ SOARE

 

RAPOARTE, COMUNICATE

Raport privind activitatea desfasurata de Primaria orasului Valenii de Munte 2019

Raport privind activitatea desfasurata de Primaria orasului Valenii de Munte in anul 2017

Raport privind activitatea desfasurata de Primaria orasului Valenii de Munte in anul 2018

RAPORT INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC - RELOCAREA ZONELOR VERZI S.C. MASPEX ROMANIA S.A.

Comunicate de presa APIA

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 2020

VANZARE TERENURI

Oferta vanzare teren Mladin Lorena si Mladen Sorina

Lista preemptorilor in vedere exercitarii dreptului de preemptiune asupra ofertei de vanzare in ordine rangului de referinta Mladen Lorena si Mladen Sorina

Decizie privind alegerea potentialului cumparator Mladen Sorina

Comunicare de acceptare a ofertei de cumparare Iancu Tanta

Oferta vanzare teren Aldea Iuliana si Iancu Aniela

Lista preemptorilor in vedere exercitarii dreptului de preemptiune asupra ofertei de vanzare in ordine rangului de referinta Aldea Iuliana si Iancu Aniela