Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Transparenta decizionala

Raport informare si consultare public PUZ MASPEX.pdf

Afisare publica a documentelor tehnice ale Cadastrului in sectoarele cadastrale 11, 12, 51, 54 si 56 in orasul Valenii de Munte

Consultare publica: H.C.L. - pentru stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului public de salubrizare privind activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare īn orasul Valenii deMunte, judetul Prahova

Consultare publica: H.C.L. - modalitate gestiune serviciu caini fara stapan

Consultare publica: privind aprobarea PUZ - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN CIMITIR STR. PETRU RARES

ANUNT PENTRU INSCRIEREA CANDIDATILOT PENTRU PERSONALUL DE RECENSAMANT

Raport informare si consultare public_PUZ Berevoiesti

DEZBATERE PUBLICA Proiectul de buget al orasului Valenii de Munte 2022

Rezultat evaluare finala Manager Centrul cultural N. Iorga

Informare publica pentru obtinerea avizului de la SGA Prahova

Anunt dezbatere publica + Plan Mobilitate Urbana Durabila Valenii de Munte

Consulare publica: STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORASULUI 2021-2027 - VARIANTA 1

PROIECT BUGET 2021

Consultare publica PROIECT BUGET ORAS VALENII DE MUNTE 2021

Planului de Mobilitate Urbana Durabila

Chestionar privind realizarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila

Proiecte propuse

LICENTE TAXI

Tabel nominal cu numarul de ordine atribuit autorizatiilor taxi eliberate de autoritatea de autorizare pentru serviciile de transport public din cadrul Primariei Valenii de Munte si numarul de circulatie al autovehiculelor valabil la data de 28.02.2022

Tabel nominal cu numele si prenumele persoanelor incluse in baza de date a autoritatii administratiei publice locale Valenii de Munte, pana la data de 28.02.2022 pentru care se poate elibera la cerere cazierul de conduita profesionala

Tabel nominal cu punctajele otinute in urma aplicarii criteriilor de departajare pentru autovehicule pentru care s-a solicitat atribuirea de autorizatii taxi catre transportatorii autorizati

Tabel nominal cu numarul de ordine atribuit autorizatiilor taxi eliberate de autoritatea de autorizare pentru serviciile de transport public din cadrul Primariei Valenii de Munte si numarul de circulatie al autovehiculelor valabil la data de 03.02.2021

 

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.03.2022

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate 30.09.2017

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate 31.03.2018

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate 30.09.2018

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.03.2019

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 30.09.2019

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.03.2020

Lista functiilor de la Centrul Cultural la data de 31.03.2022

Lista functiilor de la Centrul Cultural la data de 31.03.2020

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.09.2020

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.03.2021

Lista functiilor de la Centrul Cultural la data 31.03.2021

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 30.09.2021

Lista functiilor de la Centrul Cultural la data de 30.09.2021

REGULAMENTE, PROGRAME, STRATEGII

Proiect management Centrul Cultural Nicolae Iorga 2022-2025

DEZBATERE PUBLICA Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul orasului Valenii de Munte in perioada 2021-2027

REGULAMENT  A.N.C.O.M.

PROGRAM DE IMBUNATATIRE A EFICIENTEI ENERGETICE

Strategia de dezvoltare locala a orasului Valenii de Munte

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL

REGULAMENT INTERN PRIMARIA ORASULUI VALENII DE MUNTE

Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate al Primarului orasului Valenii de Munte

ANUNT CONSULTARE referitor la Serviciul de iluminat public al orasului Valenii de Munte

CONSULTARE PUBLICA in vederea finalizarii Planului de actiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drumul national care tranverseaza localitatea

INFORMARE PUBLICA PUZ SOARE

RAPOARTE, COMUNICATE

Raport privind activitatea desfasurata de Primaria orasului Valenii de Munte 2019

Raport privind activitatea desfasurata de Primaria orasului Valenii de Munte in anul 2017

Raport privind activitatea desfasurata de Primaria orasului Valenii de Munte in anul 2018

RAPORT INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC - RELOCAREA ZONELOR VERZI S.C. MASPEX ROMANIA S.A.

Comunicate de presa APIA

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 2020

VANZARE TERENURI

Oferta de vanzare teren nr. 234 din 27.07.2022 RADULESCU

Lista preemtorilor nr. 236 din 28.08.2022 RADULESCU

Notificare preemtori nr. 245 din 28.07.2022 most. def. ENE GHEORGHE

Comunicare sw acceptare nr. 249 din 14.09.2022 SIMIONESCU BOGDAN ALEXANDRU