Transparenta decizionala

CONSULTARI PUBLICE

CONSULTARE PUBLICA referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind stabilirea tarifului de distanta maximal unic pentru serviciul public local de persoane in regim de taxi, desfasurat pe raza orasului Valenii de Munte

CONSULTARE PUBLICA referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 29684, CF 29684 situat în orasul Valenii de Munte, strada Gheorghe Lazar, nr.11

 

CONSULTARE PUBLICA referitor la elaborarea proiectului de hotarare  privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 29310, CF 29310 situat in orasul Valenii de Munte, strada George Enescu, nr.f.n

 

CONSULTARE PUBLICA referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 30296, CF 30296 situat in orasul Valenii de Munte, strada Zorelelor, nr.f.n.

 

CONSULTARE PUBLICA referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 28981, CF 28981 situat in orasul Valenii de Munte, strada Digului, nr.2

 

CONSULTARE PUBLICA referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 27980, CF 27980 situat in orasul Valenii de Munte, strada Povernei, nr.12

 

CONSULTARE PUBLICA referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea inchirierii  suprafetei de islaz de 18,0187 ha, cu numarul cadastral 26117 inscris in cartea funciara nr.26117 ce apartine domeniului public al orasului Valenii de Munte

 

CRITERIILE DE ACCES  SI DE IERARHIZARE PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIO'RITATE IN VEDEREA REPARTIZARII LOCUINTELOR SOCIALE

 

Informare  privind INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR in oras Valenii de Munte

 

Afisare publica a documentelor tehnice ale Ancpi unde au fost postate Documentele cadastrului pe sectoarele cadastrale  nr. 17, 18, 20, 21, 27, 28, 31, 41,UAT V?lenii de Munte.

 

CONSULTARE PUBLICA privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al orasului Valenii de Munte pentru anul 2024

 

CONSULTARE PUBLICA privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economica, sociala si de mediu a orasului Valenii de Munte pe anul 2024

 

CONSULTARE PUBLICA privind aprobarea Programului de activitate pentru CULTURA pe anul 2024

 

CONSULTARE PUBLICA PRIVIND BUGETUL PE ANUL 2024

 

CONSULTARE PUBLICA privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necessitate

 

CONSULTARE PUBLICA A PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaTiei de urbanism PUZ –EXTINDERE INTRAVILAN(S - 3353 m.p.) ZONA DE L OCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE (Sstud = 17400 m.p.), str. Berevoiesti, F.N., cu numarul cadastral 25528 inscris in cartea funciara nr.25528, tarlaua 4, parcelele Lv97 si Lv97/2, oras Valenii de Munte

 

CONSULTARE PUBLICA a Proiectului de Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea si inchirierea locuintelor sociale apartinand orasului Valenii de Munte

 

CONSULTARE PUBLICA Proiectului de Hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 221638, CF 21638 situat în oraaul Valenii de Munte, strada Miron Radu Paraschivescu, nr.f.n.

 

Afisare publica a documentelor tehnice ale Cadastrului in sectoarele cadastrale 11, 12, 51, 54 si 56 in orasul Valenii de Munte

Consulare publica: STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORASULUI 2021-2027 - VARIANTA 1

Planului de Mobilitate Urbana Durabila

Chestionar privind realizarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila

Proiecte propuse

LICENTE TAXI

Tabel numere de telefon TAXI VALENII DE MUNTE

Taxi 2023

Tabel nominal cu numarul de ordine atribuit autorizatiilor taxi eliberate de autoritatea de autorizare pentru serviciile de transport public din cadrul Primariei Valenii de Munte si numarul de circulatie al autovehiculelor valabil la data de 28.02.2022

Tabel nominal cu numele si prenumele persoanelor incluse in baza de date a autoritatii administratiei publice locale Valenii de Munte, pana la data de 28.02.2022 pentru care se poate elibera la cerere cazierul de conduita profesionala

Tabel nominal cu punctajele otinute in urma aplicarii criteriilor de departajare pentru autovehicule pentru care s-a solicitat atribuirea de autorizatii taxi catre transportatorii autorizati

Tabel nominal cu numarul de ordine atribuit autorizatiilor taxi eliberate de autoritatea de autorizare pentru serviciile de transport public din cadrul Primariei Valenii de Munte si numarul de circulatie al autovehiculelor valabil la data de 03.02.2021

 

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Lista functiilor de la Centrul Cultural la data de 31.03.2024

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate 31.03.2024

.Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 30.09.2023

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.03.2023

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 30.09.2022

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.03.2022

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate 30.09.2017

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate 31.03.2018

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate 30.09.2018

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.03.2019

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 30.09.2019

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.03.2020

Lista functiilor de la Centrul Cultural la data de 31.03.2023

Lista functiilor de la Centrul Cultural la data de 31.03.2022

Lista functiilor de la Centrul Cultural la data de 31.03.2020

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.09.2020

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.03.2021

Lista functiilor de la Centrul Cultural la data 31.03.2021

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 30.09.2021

Lista functiilor de la Centrul Cultural la data de 30.09.2021

REGULAMENTE, PROGRAME, STRATEGII

Proiect management Centrul Cultural Nicolae Iorga 2022-2025

DEZBATERE PUBLICA Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul orasului Valenii de Munte in perioada 2021-2027

REGULAMENT  A.N.C.O.M.

PROGRAM DE IMBUNATATIRE A EFICIENTEI ENERGETICE

Strategia de dezvoltare locala a orasului Valenii de Munte

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL

REGULAMENT INTERN PRIMARIA ORASULUI VALENII DE MUNTE

Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate al Primarului orasului Valenii de Munte

ANUNT CONSULTARE referitor la Serviciul de iluminat public al orasului Valenii de Munte

CONSULTARE PUBLICA in vederea finalizarii Planului de actiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drumul national care tranverseaza localitatea

INFORMARE PUBLICA PUZ SOARE

RAPOARTE, COMUNICATE

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2021 in anul 2023

Raport anual privind transparenta decizionala aferenta anului 2023

Raport anual privind transparenta decizionala aferenta anului 2022

Raport privind activitatea desfasurata de Primaria orasului Valenii de Munte 2019

Raport privind activitatea desfasurata de Primaria orasului Valenii de Munte in anul 2017

Raport privind activitatea desfasurata de Primaria orasului Valenii de Munte in anul 2018

RAPORT INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC - RELOCAREA ZONELOR VERZI S.C. MASPEX ROMANIA S.A.

Comunicate de presa APIA

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 2020

VANZARE TERENURI EXTRAVILANE