Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Transparenta decizionala

CONSULTARI PUBLICE

CONSULTARE PUBLICA privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv Orasenesc Teleajenul Valenii de Munte:

CONSULTARE PUBLICA privind aprobarea proiectului Bugetare participativa in orasul Valenii de Munte;

CONSULTARE PUBLICA privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2023, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social. conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

CONSULTARE PUBLICA privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate la nivelul orasului Valenii de Munte, judetul Prahova pentru anul 2023

CONSULTARE PUBLICA privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor care se afla īn situatii de necesitate

CONSULTARE PUBLICA privind aprobarea acordarii unor stimulente financiare lunare medicilor, farmaciștilor si biochimistilor din cadrul Spitalului Orasenesc Valenii de Munte, spital aflat īn subordinea Consiliului Local V?lenii de Munte

Dezbatere publica Strategia de dezvoltare si de mediu  a orasului Valenii de Munte pe anul 2023

Anunt mediu Retea Canalizare Menajera Strazile Primaverii si Povernei

Anunt Extindere canalizare Rizanesti Pajistei

DEZBATERE PUBLICA Proiectul de buget al orasului Valenii de Munte 2023

Afisare publica a documentelor tehnice ale Cadastrului in sectoarele cadastrale 7, 22, 23, 24, 26, 36, 37, 38, 52 si 53  in orasul Valenii de Munte

Consultare publica privind Pensiune turistica Valea Gardului

Raport informare si consultare public PUZ MASPEX.pdf

Afisare publica a documentelor tehnice ale Cadastrului in sectoarele cadastrale 11, 12, 51, 54 si 56 in orasul Valenii de Munte

Consulare publica: STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORASULUI 2021-2027 - VARIANTA 1

Planului de Mobilitate Urbana Durabila

Chestionar privind realizarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila

Proiecte propuse

LICENTE TAXI

Tabel nominal cu numarul de ordine atribuit autorizatiilor taxi eliberate de autoritatea de autorizare pentru serviciile de transport public din cadrul Primariei Valenii de Munte si numarul de circulatie al autovehiculelor valabil la data de 28.02.2022

Tabel nominal cu numele si prenumele persoanelor incluse in baza de date a autoritatii administratiei publice locale Valenii de Munte, pana la data de 28.02.2022 pentru care se poate elibera la cerere cazierul de conduita profesionala

Tabel nominal cu punctajele otinute in urma aplicarii criteriilor de departajare pentru autovehicule pentru care s-a solicitat atribuirea de autorizatii taxi catre transportatorii autorizati

Tabel nominal cu numarul de ordine atribuit autorizatiilor taxi eliberate de autoritatea de autorizare pentru serviciile de transport public din cadrul Primariei Valenii de Munte si numarul de circulatie al autovehiculelor valabil la data de 03.02.2021

 

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 30.09.2022

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.03.2022

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate 30.09.2017

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate 31.03.2018

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate 30.09.2018

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.03.2019

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 30.09.2019

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.03.2020

Lista functiilor de la Centrul Cultural la data de 31.03.2022

Lista functiilor de la Centrul Cultural la data de 31.03.2020

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.09.2020

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.03.2021

Lista functiilor de la Centrul Cultural la data 31.03.2021

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 30.09.2021

Lista functiilor de la Centrul Cultural la data de 30.09.2021

REGULAMENTE, PROGRAME, STRATEGII

Proiect management Centrul Cultural Nicolae Iorga 2022-2025

DEZBATERE PUBLICA Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul orasului Valenii de Munte in perioada 2021-2027

REGULAMENT  A.N.C.O.M.

PROGRAM DE IMBUNATATIRE A EFICIENTEI ENERGETICE

Strategia de dezvoltare locala a orasului Valenii de Munte

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL

REGULAMENT INTERN PRIMARIA ORASULUI VALENII DE MUNTE

Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate al Primarului orasului Valenii de Munte

ANUNT CONSULTARE referitor la Serviciul de iluminat public al orasului Valenii de Munte

CONSULTARE PUBLICA in vederea finalizarii Planului de actiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drumul national care tranverseaza localitatea

INFORMARE PUBLICA PUZ SOARE

RAPOARTE, COMUNICATE

Raport privind activitatea desfasurata de Primaria orasului Valenii de Munte 2019

Raport privind activitatea desfasurata de Primaria orasului Valenii de Munte in anul 2017

Raport privind activitatea desfasurata de Primaria orasului Valenii de Munte in anul 2018

RAPORT INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC - RELOCAREA ZONELOR VERZI S.C. MASPEX ROMANIA S.A.

Comunicate de presa APIA

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 2020

VANZARE TERENURI

Oferta vanzare teren extravilan BUJOR MAXIMILIAN

Lista preemptorilor BUJOR MAXIMILIAN

Proces verbal constatare derulare etapa procedurala

Oferta teren extravilan BUJOR MAXIMILIAN.1

Lista premptorilor BUJOR MAXIMILIAN.1

Comunicare de accepatere PIRVU JIPA RAZVAN

Oferta teren extravilan ARBA CONSTANTIN CATALIN

Lista premptorilor ARBA CONSTANTIN CATALIN

Comunicare de acceptare a ofertei de vanzare BURCHECI RADU MIHAITA