Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Transparenta decizionala

CONSULTARI PUBLICE

CONSULTARE PUBLICA a Proiectului de Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea si inchirierea locuintelor sociale apartinand orasului Valenii de Munte

 

CONSULTARE PUBLICA a Proiectului de Hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale si a taxelor locale speciale pentru anul fiscal 2024

 

CONSULTARE PUBLICA a Proiectului de Hotarare privind aprobare norme financiare si norme interne Club Sportiv

 

CONSULTARE PUBLICA Proiectului de Hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 221638, CF 21638 situat īn oraaul Valenii de Munte, strada Miron Radu Paraschivescu, nr.f.n.

 

CONSULTARE PUBLICA privind Proiectului de Hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren, ce aparține domeniului privat orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 25992, CF 25992 situat in orasul Valenii de Munte, strada Zorelelor, nr.f.n.

CONSULTARE PUBLICA referitor la elaborarea PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentației de urbanism PUZ - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE  IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE COMPLEX TURISTIC (Sstud = 6006 mp) oras VALENII DE MUNTE, str. Valea Gardului (DJ 219) nr.50A, T52, A 1785, N 1780 (NC 24470), T52, A 1785 (NC 24116)

Afisare publica a documentelor tehnice ale Cadastrului in sectoarele cadastrale 11, 12, 51, 54 si 56 in orasul Valenii de Munte

Consulare publica: STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORASULUI 2021-2027 - VARIANTA 1

Planului de Mobilitate Urbana Durabila

Chestionar privind realizarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila

Proiecte propuse

LICENTE TAXI

Taxi 2023

Tabel nominal cu numarul de ordine atribuit autorizatiilor taxi eliberate de autoritatea de autorizare pentru serviciile de transport public din cadrul Primariei Valenii de Munte si numarul de circulatie al autovehiculelor valabil la data de 28.02.2022

Tabel nominal cu numele si prenumele persoanelor incluse in baza de date a autoritatii administratiei publice locale Valenii de Munte, pana la data de 28.02.2022 pentru care se poate elibera la cerere cazierul de conduita profesionala

Tabel nominal cu punctajele otinute in urma aplicarii criteriilor de departajare pentru autovehicule pentru care s-a solicitat atribuirea de autorizatii taxi catre transportatorii autorizati

Tabel nominal cu numarul de ordine atribuit autorizatiilor taxi eliberate de autoritatea de autorizare pentru serviciile de transport public din cadrul Primariei Valenii de Munte si numarul de circulatie al autovehiculelor valabil la data de 03.02.2021

 

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 30.09.2023

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.03.2023

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 30.09.2022

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.03.2022

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate 30.09.2017

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate 31.03.2018

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate 30.09.2018

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.03.2019

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 30.09.2019

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.03.2020

Lista functiilor de la Centrul Cultural la data de 31.03.2023

Lista functiilor de la Centrul Cultural la data de 31.03.2022

Lista functiilor de la Centrul Cultural la data de 31.03.2020

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.09.2020

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 31.03.2021

Lista functiilor de la Centrul Cultural la data 31.03.2021

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitatea 30.09.2021

Lista functiilor de la Centrul Cultural la data de 30.09.2021

REGULAMENTE, PROGRAME, STRATEGII

Proiect management Centrul Cultural Nicolae Iorga 2022-2025

DEZBATERE PUBLICA Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul orasului Valenii de Munte in perioada 2021-2027

REGULAMENT  A.N.C.O.M.

PROGRAM DE IMBUNATATIRE A EFICIENTEI ENERGETICE

Strategia de dezvoltare locala a orasului Valenii de Munte

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL

REGULAMENT INTERN PRIMARIA ORASULUI VALENII DE MUNTE

Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate al Primarului orasului Valenii de Munte

ANUNT CONSULTARE referitor la Serviciul de iluminat public al orasului Valenii de Munte

CONSULTARE PUBLICA in vederea finalizarii Planului de actiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drumul national care tranverseaza localitatea

INFORMARE PUBLICA PUZ SOARE

RAPOARTE, COMUNICATE

Raport anual privind transparenta decizionala aferenta anului 2022

Raport privind activitatea desfasurata de Primaria orasului Valenii de Munte 2019

Raport privind activitatea desfasurata de Primaria orasului Valenii de Munte in anul 2017

Raport privind activitatea desfasurata de Primaria orasului Valenii de Munte in anul 2018

RAPORT INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC - RELOCAREA ZONELOR VERZI S.C. MASPEX ROMANIA S.A.

Comunicate de presa APIA

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 2020

VANZARE TERENURI EXTRAVILANE

1. Oferta de vanzare teren nr. 365 DIN 19.10.2023 NEDELCU GEORGE si NEDELCU MIHAELA GABRIELA

2. Lista preemptorilor la oferta nr. 365 din 19.10.2023

3. Oferta de vanzare teren nr. 370 DIN 19.10.2023 NEDELCU GEORGE si NEDELCU MIHAELA GABRIELA

4. Lista preemptorilor la oferta nr. 370 din 19.10.2023

5. Oferta de vanzare teren nr. 376 DIN 31.10.2023 SIMA DUMITRU si SIMA FLORINA

6. Lista preemptorilor la oferta nr. 376 din 31.10.2023

7. Notificare de preemptori most. def. GHIONOIU CONSTANTIN

Oferta de vanzare teren nr. 387 din 07.11.2023 VASILE NICOLETA MIRALINA

Lista preemtorilor la oferta nr. 387 din 07.11.2023

Oferta de vanzare teren nr. 393 din 07.11.2023 VASILE NICOLETA MIRALINA

Lista preemtorilor la oferta nr. 393 din 07.11.2023