Servicii publice

 POLITIA LOCALA

    Infintarea POLITIEI LOCALE  a fost aprobata ca serviciu fara personalitate juridica prin H. C. L. nr. 7 din 21 ian. 2011 in cadrul aparatului de specialitate a primarului orasului Valenii de Munte.

    ORGANIGRAMA

    Regulamentul de oraganizare si functionare

    Statul de functii

    Sef politie locala interimar: Tanase Catalin

    Tel. 0752132454

SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR

DE EVIDENTA A PERSOANELOR

 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL:

 

            DEPUNERI CERERI:    LUNI - JOI : 800 - 1200

                                          VINERI: 800 - 1100

 

RIDICARI ACTE DE IDENTITATE:    LUNI - JOI : 1200 - 1530

                                                        VINERI: 1100 - 1300

 

TELEFON: 0244.283301

 

Regulament de oraganizare si functionare

 

  

Actul de identitate care se elibereaza cetateanului roman este cartea de identitate. Cartea de identitate se elibereaza pentru prima data la implinirea varstei de 14 ani. Cu aceasta se face dovada identitatii, a adresei de domiciliu, a adresei de resedinta a titularului (dupa caz) si a cetateniei romane.

Termenul de valabilitate al cartii de identitate este de:

 • 4 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani;

 • 7 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 18-25 ani;

 • 10 ani dupa implinirea varstei de 25 ani;

 • pemanent dupa implinirea varstei de 55 ani.

 

Cazuri in care se elibereaza o noua carte de identitate:

 • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmeaza a fi preschimbat;

 • daca s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul nasterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativa; adoptie; constatarea unor greseli de scriere la intocmirea actului de stare civila; inregistrarea unei persoane in pozitia de copil gasit si identificarea ulterioara a actului de nastere intocmit initial, intre acestea existand neconcordanta la data nasterii; inregistrarea tardiva a nasterii unei persoane, cu inscrierea numai a anului de nastere s.a.);

 • in cazul schimbarii domiciliului sau a rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infiintarii localitatilor sau strazilor;

 • in cazul deteriorarii actului de identitate;

 • in cazul distrugerii, pierderii sau furtului actului de identitate;

 • la expirarea sau revocarea interdictiei titularului de a se afla in anumite localitati;

 • cand fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

 • in cazul anularii;

 • in cazul schimbarii sexului;

 • in cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

 • pentru preschimbarea buletinului de identitate.

 

 1. In cazul eliberarii cartii de identitate la implinirea varstei de 14 ani:

 

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;

 • certificatul de nastere al solicitantului, original si copie xerox;

 • actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;

 • certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se stabileste caruia dintre parinti ii este incredintat minorul, daca parintii sunt divortati, original si copie xerox. Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament. In situatia in care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza de parintele la care minorul are domiciliul, in conditiile legii. Pentru minorul care, desi a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca, unuia dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de consimtamant a parintelui caruia i-a fost incredintat din care sa rezulte ca este de acord ca in actul de identitate al minorului sa fie inscrisa adresa la care acesta locuieste statornic. In conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 14 din O.U.G. nr. 97/2005, eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe baza de procura speciala;

 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (a se vedea mai jos „Dovada adresei de domiciliu);

 • contravaloarea cartii de identitate in cuantum de 7 lei se achita la casieria Primariei orasului Valenii de Munte.

 

 

2. In cazul eliberarii cartii de identitate ca urmare a schimbarii numelui, schimbarii domiciliului, expirarii, pierderii sau furtului celei detinute anterior

 •  cererea pentru eliberarea actului de identitate;

 • certificatul de nastere al solicitantului, original si copie xerox;

 • certificatul de casatorie/hotararea de divort definitiva si irevocabila/certificatul de deces al sotului decedat, dupa caz, original si copie xerox;

 • certificatele de nastere ale copiilor minori cu varsta de pana la 14 ani, original si copie xerox;

 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (a se citi mai jos Dovada adresei de domiciliu);

 • contravaloarea cartii de identitate in cuantum de 7 lei se achita la casieria Primariei orasului Valenii de Munte.

 • in cazul solicitarii unui nou act de identitate ca urmare a furtului celui detinut anterior, este necesara dovada de la politie ca s-a declarat furtul;

 • cartea de identitate veche si cartea de alegator, detinute anterior, dupa caz;

 

3. Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania (restabilirea domiciliului in Romania):

 

        Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care doresc sa-si schimbe domiciliul in Romania se prezinta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe a carui raza teritoriala este situat imobilul unde isi stabilesc domiciliul, unde depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania, impreuna cu urmatoarele documente:

 • certificatul de nastere, original si xerox;

 • certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie xerox;

 • certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor;

 • hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie xerox;

 • certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, original si copie xerox;

 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (a se vedea mai jos Dovada adresei de domiciliu);

 • pasaportul romanesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobandirea cetateniei romane, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, original si copie; in situatia in care solicitantul nu poate face dovada cetateniei romane, i se elibereaza actul de identitate, numai dupa ce se atesta de catre Directia Generala de Pasapoarte, la cererea serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, faptul ca solicitantul este cetatean roman

 • actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine;

 • contravaloarea cartii de identitate in cuantum de 7 lei  se achita la casieria Primariei orasului Valenii de Munte.

 • in situatia in care numai unul dintre parinti isi schimba domiciliul din strainatate in Romania, impreuna cu copiii minori, este necesar consimtamantul celuilalt parinte, dat in forma autentica la notarul public, sau copia hotararii judecatoresti prin care copiii au fost incredintati parintelui care isi schimba domiciliul in Romania, situatie in care se depune copie a hotararii judecatoresti ramase definitiva, irevocabila, investita cu formula executorie.

 

4. Eliberarea primului act de identitate persoanelor care au dobandit cetatenia romana

 

Persoanele care au dobandit cetatenia romana depun cererea pentru eliberarea primului act de identitate la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia locuiesc, unde prezinta urmatoarele documente

a) certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, original si doua copii; in cazul minorilor care au implinit varsta de 14 ani si nu sunt inscrisi in certificatul constatator care atesta dobandirea cetateniei de catre unul dintre parinti, dovada cetateniei acestora se face potrivit dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 21/1991 a cetateniei romane cu modificarile si completarile ulterioare;

b) certificatele de stare civila ale solicitantului, nastere si casatorie, daca este cazul, precum si cele ale copiilor sai cu varsta mai mica de 14 ani, care dobandesc cetatenia romana impreuna cu parintii, original si copie; in vederea obtinerii certificatelor de stare civila romanesti, se solicita transcrierea certificatelor de stare civila procurate din strainatate la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;

c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (a se vedea mai jos „Dovada adresei de domiciliu);

d) un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii, respectiv: pasaport, permis de conducere sau act de identitate strain, original si copie;

       e) contravaloarea cartii de identitate in cuantum de 7 lei se achita la casieria Primariei orasului Valenii de Munte.

    La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda permisul de sedere pe teritoriul Romaniei eliberat de Oficiul roman pentru Imigrari, iar in situatia in care nu mai detine acest document va da o declaratie in acest sens.

 

5. Acte necesare pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii de stabilire a resedintei

 • cererea pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei;

 • documentul cu care se face dovada adresei de resedinta (a se vedea mai jos „Dovada adresei de domiciliu);

 • actul de identitate valabil

6. Eliberarea unei carti de identitate provizorii cetateanului roman cu domiciliul in strainatate

 

        Cetatenii romani domiciliati in strainatate, care doresc sa intre in posesia unei carti de identitate provizorii, in care sa fie inscrisa resedința din Romania, unde locuiesc temporar, depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedința in Romania la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia au resedinta, la care anexeaza urmatoarele documente:

a) pasaportul, aflat in termen de valabilitate, care atesta statutul de cetatean roman domiciliat in strainatate, original si copie;

b) certificatul de nastere si/sau de casatorie, eliberate de oficiile de stare civila romane, original si xerox;

c) hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si xerox;

d) dovada adresei de resedinta din Romania (a se vedea mai jos „Dovada adresei de domiciliu);

e) doua fotografii marimea 3/4 cm, avand la baza o banda alba de 7 mm;

f) chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate provizorii in cuantum de 1 leu se achita la casieria Primariei orasului Valenii de Munte

 

 

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SAU DE RESEDINTA SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE:

a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ, original si copie xerox;

b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la lit. a);

c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;

d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol.

 

PIATA ORASULUI

Administrator Piata: Dulgheru Cristiana

                                    Tel. 0752130678

ORAR DE FUNCTIONARE

Noiembrie - Martie: 0800 - 1800

Aprilie - Octombrie: 0730 - 1930

 
     
 

Locuri hala de legume:

 • exterior: 33 mese

 • interior: 72 mese

 
     
 

Locuri hala branza

 • Boxe peste: 4

 • Mese branza: 25

 
     
 

Targuri anuale

 1. 1-8 Martie
 2. Sf. Maria - 15 august
 3. Serbarile Toamnei - Festivalul Tuicii
 4. Targul de Craciun
 
     

CIMITIRUL ORASULUI VALENII DE MUNTE

 

Administrator Cimitir: RADU FLORENTINA

                                      Tel. 0244-280816

ORAR DE FUNCTIONARE:

 • Perioada: 01.10. - 31.03  : 0730  - 1600

                             01.04. - 30.09  : 0730  - 2000

 
     

Program Personal Administratie

LUNI - JOI: 0730 - 1600

VINERI: 0730 - 1330

 
     

 

ACTE NECESARE CAPELA

H.C.L. nr. 97 din 25 noiembrie 2016 pentru modificarea H.C./L. nr. 71829.11.2010 privind reactualizarea tarifelor pentru servicii in cimitirul orasului si a prestatiilor si serviciilor funerare

 • Certificat imbalsamare

 • Certificat deces

 • Adeverinta de inhumare decedat

 
     

 

TAXE PENTRU CIMITIR

Cat. a I-a = 45 lei (concesiune)

Cat. a II-a = 36 lei (concesiune)

Taxe Anuale = 12 lei

Taxe Inhumare = 80 lei

Taxa Pod = 18 lei