Formulare online

Cerere inscriere in registrul de evidenta a sistemelor individuale adecvate

 

Formulare necesare pentru obtinerea C.U, A.C, Certificat Nomenclatura

si Certificat de Atestare (Urbanism)

1. Acte necesare pentru bransare

2. Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare

3. Cerere Certificat de Urbanism

4. Cerere prelungire valabilitate Autorizatie Construire/Desfiintare

5. Cerere prelungire valabilitate Certificat de urbanism

6. CERTIFICAT DE ATESTARE A EDIFICARII EXTINDERII CONSTRUCTIEI - acte necesare

7. Comunicare incepere executie lucrari (formular F14  I.S.C.)

8. Comunicare incepere executie lucrari F13 Primarie

9. Comunicare incheiere executie lucrari (formular F15  Primarie)

10. Comunicare incheiere executie lucrari (formular F16  I.S.C)

11. Declararea valorii constructiilor la finalizarea lucrarilor

12. RECEPTIE LOCUINTA - pasi de urmat
 

ASISTENTA SOCIALA

A. FORMULARE SUBVENTIE GAZE 2021

1. FORMULARE NECESARE PERSOANELOR CU HANDICAP

2. Cerere pentru acordarea indemnizatiei de cresterea copilului

3. Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii

4. Lista acte necesare pentru alocatia de stat

5. Declaratie intocmire dosar alocatie de stat copii

6. Liste acte necesare indemnizatie crestere copil

7. Declaratie pe propie raspunde indemnizatie crestere copil

8. Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

9. Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi

10. Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

S.C.L.E.P.

1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate

2. Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei

3. Declaratie

4. Termen eliberare acte de identitate

STAREA CIVILA

1. Declaratie pe proprie raspundere inchierea casatoriei

2. DECLARATIE CASATORIE

IMPOZITE SI TAXE LOCALE
 

1. ACTE NECESARE PERSOANE FIZICE

2. ACTE NECESARE PERSOANE JURIDICE

COMPARTIMENTUL AGRICOL

 

    Cerere adeverinta spatiu

    Cerere Rol agricol

    Cerere deschidere sau modificare rol agricol si fiscal

1. CERERE pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului  ANEXA Nr. 1A  la normele metodologice  persoane juridice

2. CERERE pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului  ANEXA Nr. 1A  la normele metodologice  personae fizice

3. OFERTA DE VANZARE TEREN  ANEXA Nr. 1B la normele metodologice  personae juridice

4. OFERTA DE VANZARE TEREN  ANEXA Nr. 1B la normele metodologice  personae fizice

5. COMUNICARE DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VANZARE  ANEXA Nr. 1E la normele metodologice  personae juridice

6. COMUNICARE DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VANZARE  ANEXA Nr. 1E la normele metodologice personae fizice

7. CERERE PENTRU INREGISTRAREA OFERTEI DE CUMPARARE  ANEXA Nr. 1F la normele metodologice  persoane juridice

8. CERERE PENTRU INREGISTRAREA OFERTEI DE CUMPARARE  ANEXA Nr. 1F la normele metodologice  persoane fizice

9. DECIZIA persoanei juridice privind alegerea preemptorului/potentialului comparator  ANEXA Nr. 1G   la normele metodologice  personae juridice  

10. DECIZIA persoanei juridice privind alegerea preemptorului/potentialului comparator  ANEXA Nr. 1G   la normele metodologice  personae fizice