Formulare online

Formulare necesare pentru obtinerea C.U, A.C, Certificat Nomenclatura

si Certificat de Atestare (Urbanism)

1. Acte necesare pentru bransare

2. Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare

3. Cerere Certificat de Urbanism

4. Cerere prelungire valabilitate Autorizatie Construire/Desfiintare

5. Cerere prelungire valabilitate Certificat de urbanism

6. CERTIFICAT DE ATESTARE A EDIFICARII EXTINDERII CONSTRUCTIEI - acte necesare

7. Comunicare incepere executie lucrari (formular F14  I.S.C.)

8. Comunicare incepere executie lucrari F13 Primarie

9. Comunicare incheiere executie lucrari (formular F15  Primarie)

10. Comunicare incheiere executie lucrari (formular F16  I.S.C)

11. Declararea valorii constructiilor la finalizarea lucrarilor

12. RECEPTIE LOCUINTA - pasi de urmat
 

ASISTENTA SOCIALA

1. FORMULARE NECESARE PERSOANELOR CU HANDICAP

2. Cerere pentru acordarea indemnizatiei de cresterea copilului

3. Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii

4. Lista acte necesare pentru alocatia de stat

5. Declaratie intocmire dosar alocatie de stat copii

6. Liste acte necesare indemnizatie crestere copil

7. Declaratie pe propie raspunde indemnizatie crestere copil

8. Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

9. Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi

10. Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

S.C.L.E.P.

1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate

2. Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei

3. Declaratie

STAREA CIVILA

1. Declaratie pe proprie raspundere inchierea casatoriei

2. DECLARATIE CASATORIE

IMPOZITE SI TAXE LOCALE
 

1. ACTE NECESARE PERSOANE FIZICE

2. ACTE NECESARE PERSOANE JURIDICE