Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 03.02.2023
.

ORDINE DE ZI

Se convoaca Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta extraordinara (publica) convocata, in data de 03 februarie 2023 ora 0900 la sediul Primariei Valenii de Munte (Sala de sedinte).

1. PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea excedentului bugetului local Ón cursul anului 2023 (comisia nr.1);
        - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte, pe anul  2023 si estimari pe anii 2024 2026 (comisia nr.1);
        - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Cultural Nicolae Iorga al orasului Valenii de Munte, pe anul 2023 si estimari pe anii 2024 2026 (comisia nr.1);
        - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Orasenesc Teleajenul Valenii de Munte, pe anul 2023 si estimari pe anii 2024 2026 (comisia nr.1);
        - initiator primar Florin Constantin
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al  Spitalului Orasenesc Valenii de Munte pe anul 2023 si estimari pe anii 2024 2026 (comisia nr.1);
        - initiator primar Florin Constantin
6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A pe anul 2023;
        - initiator primar Florin Constantin
7. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.