Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 26.11.2021
.

ORDINE DE ZI

Se convoaca Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta extrordinara (publica) convocata, in data de 26 noiembrie2021, ora 0800  la nsediul Centrului Cultural Nicolae Iorga Valenii de Munte (sala mare).

1. PROIECT DE HOTARARE privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna decembrie 2021 (comisia nr.4);
          - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Anexei nr.2 la hotararea nr.108/27.08.2021 privind aprobarea organigramei, statului de functii și normativului de personal ale Spitalului orasenesc Valenii de Munte (comisia nr.4);
          - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea schimbului unei locuinte pentru tineri, destinata inchirierii prin A.N.L., cu o locuinta vacanta de aceeasi categorie (comisia nr.3);
          - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea propunerii privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in orasul Valenii de Munte (comisia nr.3);
          - initiator primar Florin Constantin
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cuantumului chiriei recalculate pentru locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte, situate in orasul Valenii de Munte, b-dul. Nicolae Iorga, nr. 158-160 (comisia nr.1);
          - initiator primar Florin Constantin
6. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea de cadouri de Craciun prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza orasului Valenii de Munte cu domiciliul in orasul Valenii de Munte (comisia nr.1 si comisia nr.3);
          - initiator primar Florin Constantin
7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordului de principiu al Consiliului Local al  Orasului Valenii de Munte ca S.Prahova Industrial Parc S.A. sa beneficieze de facilitatile fiscale prevazute de Ordinul nr.2980/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru investitiile realizate in parcurile industriale (comisia nr.1);
          - initiator primar Florin Constantin
8. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a taxelor locale speciale pentru anul fiscal 2022 (comisia nr.1);
          - initiator primar Florin Constantin
9. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Valenii de Munte pe anul 2021 si estimari pe anii 2022-2024 (comisia nr.1);
          - initiator primar Florin Constantin
10. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte, pe anul 2021 si estimari pe anii 2022-2024 (comisia nr.1);
          - initiator primar Florin Constantin
11. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.