Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 28.09.2022
.

ORDINE DE ZI

Se convoaca Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta extraordinara (publica) convocata, in data de 28 septembrie 2022, ora 0900 la sediul Primariei Valenii de Munte (Sala de sedinte).

1. PROIECT DE HOTARARE privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna octombrie 2022 (comisia nr.4);
        - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea infiintarii serviciului social furnizat in comunitate: SERVICIUL DE ASISTENTA COMUNITARA  (S.A.C.) din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Primariei orasului Valenii de Munte (comisia nr.4);
        - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea pretului de vanzare a unei locuinte A.N.L. (comisia nr.1, comisia nr.3 si comisia nr.4);
        - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea desfasurarii festivitatilor SERBARILE TOAMNEI  2022 LA VALENII DE MUNTE, editia a XXIII - a, in perioada 28 octombrie  30 octombrie 2022 (comisia nr.3);
        - initiator primar Florin Constantin
5. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Valenii de Munte pe anul 2022 si estimari pe anii 2023 2025 (comisia nr.1);
        - initiator primar Florin Constantin
6. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Orasenesc Teleajenul  Valenii de Munte, pe anul  2022 si estimari pe anii 2023-2025 (comisia nr.1)
        - initiator primar Florin Constantin
7. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte pe anul 2022 si estimari pe anii 2023 2025 (comisia nr.1);
        - initiator primar Florin Constantin
8. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.