Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 27.05.2022
.

ORDINE DE ZI

Se convoaca Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta extraordinara (publica) convocata, in data de 27 mai 2022, ora 09,30 la sediul Primariei Valenii de Munte (Sala de sedinte).

1. PROIECT DE HOTARARE privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna iunie 2022 (comisia nr.4);
        - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea anexei nr.2  la hotararea nr.13/28.01.2022  privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, ce apartine domeniului public al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 24499, situat in oraul Valenii de Munte, bdul. Nicolae Iorga, pct. PLATFORMA GARA, in suprafata de 10 mp (comisia nr.1si comisia nr.4);
        - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE privind inchirierea  prin licitatie publica a imobilului identificat cu numarul cadastral 21512-C1, situat in orasul Valenii de Munte, b-dul. Nicolae Iorga, nr.60-66, spatiu suprateran pentru activitati de agrement/alimentatie publica si spatiu subteran W.C. public (comisia nr.1 si comisia nr.4);
        - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea hotararii nr.45/25.03.2022 privind darea in folosinta gratuita a echipamentelor medicale achizitionate de Oras Valenii de Munte prin proiectul Dotarea ambulatoriului specialitate din Valenii de Munte in vederea cresterii accesibilitatii serviciilor de sanatate pentru populatie, POR 2014-2020, cod SMIS 124277, catre Spitalul Orasenesc Valenii de Munte (comisia nr.4);
        - initiator primar Florin Constantin
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea preturilor de vanzare pentru locuintele A.N.L. (comisia nr.1, comisia nr.3 si comisia nr.4);
        - initiator primar Florin Constantin
6. PROIECT DE HOTARARE privind acordul Consiliului Local al orasului Valenii de Munte pentru scoaterea temporara din circuitul agricol a suprafetei de teren de 400 mp, proprietatea privata a orasului Valenii de Munte, situata in extravilan, identificata cu C.F. nr.26615, nr. cadastral 26615 (comisia nr.1, comisia nr.2 si comisia nr.4);
        - initiator primar Florin Constantin
7. PROIECT DE HOTARARE pentru completarea anexei nr.3 la H.C.L. nr.127/29 septembrie 2021 privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 26414, CF 26414  situat in oraul Valenii de Munte, strada Pictor Grigorescu, nr.f.n. (comisia nr.1);
        - initiator primar Florin Constantin
8. PROIECT DE HOTARARE pentru completarea anexei nr.3 la H.C.L. nr.128/29 septembrie 2021 privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 26413, CF 26413 situat in oraul Valenii de Munte, strada Pictor Grigorescu, nr.f.n. (comisia nr.1);
        - initiator primar Florin Constantin
9. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 26594, CF 26594 situat in oraul Valenii de Munte, b-dul. Nicolae Iorga, nr.f.n. (comisia nr.1 si comisia nr.2);
        - initiator primar Florin Constantin
10. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea tarifelor de inchiriere a unui utilaj (comisia nr.1);
        - initiator primar Florin Constantin
11. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al  anului 2021, al orasului Valenii de Munte (comisia nr.1);
        - initiator primar Florin Constantin2
12. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Cultural Nicolae Iorga al orasului  Valenii de Munte pe anul  2022 si estimari pe anii 2023-2025 (comisia nr.1);
        - initiator primar Florin Constantin
13. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al  Spitalului Oraenesc Valenii de Munte pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025 (comisia nr.1);
        - initiator primar Florin Constantin
14. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025 (comisia nr.1);
        - initiator primar Florin Constantin
 
15. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.