Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 31.03.2021

ORDINE DE ZI

Se convoaca, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta de indata (publica), in data de 31.03.2021 ora 900, la sediul Centrului Cultural  Nicolae Iorga Valenii de Munte, (sala mare).

1. PROIECT DE HOTARARE privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna aprilie 2021 (comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - Schimbare destinatie teren (S = 2098 mp) din zona predominat rezidentiala cu cladiri P-P+2E in zona de locuinte colective cu regim de inaltime maxim P+3E+M, pentru amplasare locuinte colective si amenajare drum de acces (Sstud. = 20502 mp)", str. Avram Iancu, nr.6, nr. CAD 22629 (comisia nr.2);
      - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor  loturi de teren ce apartin domeniului public al orasului Valenii de Munte (comisia nr.1 si comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea excedentului bugetului local in cursul anului 2021 (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
5. PROIECT DE HOTARARE privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Valenii de Munte in Adunarea Generala a Actionarilor S. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. pentru numirea membrilor in Consiliul de administratie al societatii (comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
6. PROIECT DE HOTARARE privind numirea unui administrator provizoriu in cadrul Consiliului de administratie al societatii S. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. pana la finalizarea procedurii de selectie, dar nu mai mult de 4 luni, conform articolului 641 alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
7. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea hotararii nr.125/02 decembrie 2020 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Valenii de Munte in Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Valenii de Munte (comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
8. PROIECT DE HOTARARE pentru completarea hotararii nr.1/8 ianuarie 2021 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei cladirii sala de sport, cu nr. cadastral 20469-C6, situata in orasul Valenii de Munte, str. Brazilor, nr.13, judetul Prahova, inclusa in baza materiala a Liceului Tehnologic  Agromontan Romeo Constantinescu Orasul Valenii de Munte (comisia nr.3 si comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
9. PROIECT DE HOTARARE privind incadrarea in categoria drumurilor de interes public si clasificarea drumului De 187/1 ca drum vicinal (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
10. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 25023, CF 25023 situat in orasul Valenii de Munte, strada Alexandru Donici, nr.f.n. (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
11. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 25024, CF 25024 situat in orasul Valenii de Munte, strada Alexandru Donici, nr.f.n. (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
12. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 25040, CF 25040 situat in orasul Valenii de Munte, fundatura Alexandru Vlahuta, nr.f.n. (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
13. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 25041, CF 25041 situat in orasul Valenii de Munte, fundatura Alexandru Vlahuta, nr.f.n. (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
14. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 25042, CF 25042 situat in orasul Valenii de Munte, fundatura Alexandru Vlahuta, nr.f.n. (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
15. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 25045, CF 25045 situat in orasul Valenii de Munte, fundatura Alexandru Vlahuta, nr.f.n. (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
16. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 25051, CF 25051 situat in orasul Valenii de Munte, fundatura Alexandru Vlahuta, nr.f.n. (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
17. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 25015, CF 25015 situat in orasul Valenii de Munte, strada Primaverii, nr.8 (comisia nr.1 si comisia nr.2);
      - initiator primar Florin Constantin
18. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 25992, CF 25992 situat in orasul Valenii de Munte, strada Zorelelor, nr.f.n. (comisia nr.1 si comisia nr.2);
      - initiator primar Florin Constantin
19. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.