Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Anunt inchiriere prin licitatie publica

Poza anunt

Oras Valenii de Munte, cu sediul in Valenii de Munte, str.Berevoesti nr.3A Judetul Prahova, Cod Fiscal: 2842870, tel: 0244/280816, fax: 0244/280631, email:primariavaleni.buget@gmail.com organizeaza in data de 25/08/2022, ora 10:00 licitatie publica privind inchirierea unor imobile in baza temeiului legal al O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ : -cladire in suprafata de : suprateran 60mp si terenul ocupat de aceasta si subteran 49,98 mp WC public cu destinatie sociala de utilitate publica, situat in orasul Valenii de Munte, B-dul Nicolae Iorga nr.62-66, Judetul Prahova, identificat cu numar cadastral 21512-C1, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte conform HCL nr.74/27.05.2022. -teren in suprafata de 9mp situat in orasul Valenii de Munte, B-dul Nicolae Iorga, pct. Platforma Gara , Judetul Prahova, identificat cu numar cadastral 24499, ce apartine domeniului public al orasului Valenii de Munte conform HCL nr.92/24.06.2022. Procurarea documentatiei de atribuire in vederea participarii la licitatie se va face de la sediul Orasului Valenii de Munte. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 16.08.2022, ora 16.00. Data limita de depunere a ofertelor: 24.08.2022, ora 16.00. Sedinta publica de deschidere a ofertelor se va desfasura la sediul Orasului Valenii de Munte in data de 25.08.2022, ora 10:00. Instanta competenta Ón solutionarea litigiilor aparute ?i termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, strada Valeni, nr. 44, Ploiesti, Judetul Prahova, telefon: 0244/ 544781; fax: 0244/ 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, Ón vederea publicarii: 28.07.2022.