Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Anunt vanzare terenuri licitatie publica

Poza anunt

Primaria Orasului Valenii de Munte cu sediul in str. Berevoesti, nr.3A, Judetul Prahova, Cod Fiscal: 2842870, tel: 0244/280816, fax: 0244/280631, email:primariavaleni.buget@gmail.com organizeaza in data de 28.06.2022, ora 11:30 licitatie publica privind vanzarea unor terenuri apartinand domeniului privat al orasului Valenii de Munte conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: -teren in suprafata de 450mp identificat cu nr. cadastral 26405, situat in Fdt. Alexandru Vlahuta nr. f.n., tarla 67, parcela Cc156/6, oras Valenii de Munte conform HCL nr.43/25.03.2022. -teren in suprafata de 878mp identificat cu nr. cadastral 25992, situat in str. Zorelelor nr. f.n., tarla parcela F210/8, oras Valenii de Munte conform HCL nr.42/25.03.2022. -teren in suprafata de 701mp identificat cu nr. cadastral 26414, situat in str. Pictor Grigorescu nr. f.n., oras Valenii de Munte conform HCL nr.127/29.09.2021 -teren in suprafata de 539mp identificat cu nr. cadastral 26413, situat in str. Pictor Grigorescu nr. f.n., oras Valenii de Munte conform HCL nr.128/29.09.2021 -teren in suprafata de 77mp identificat cu nr. cadastral 26594, situat in B-dul Nicolae Iorga nr. f.n., tarla 99 parcela Cc794, oras Valenii de Munte conform HCL nr.80/27.05.2022 Procurarea documentatiei de atribuire in vederea participarii la licitatie se va face de la sediul Primariei orasului Valenii de Munte. Data limita privind solicitarea clarificarilor:17/06/2022, ora 13.00. Data limita de depunere a ofertelor: 27/06/2022, ora 16.00. Sedinta publica de deschidere a ofertelor se va desfasura la sediul Primariei orasului Valenii de Munte in data de 28/06/2022, ora 11:30. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, strada Valeni, nr. 44, Ploiesti, telefon: 0244/ 544781; 0244/ 544598, fax: 0244/ 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2022.