Anunt final mediu PUZ

Poza anunt

Primaria orasului Valenii de Munte, cu sediul Ón localitatea Valenii de Munte, strada Berevoiesti, nr.3A, judetul Prahova, titular al planului/ programului PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU EXTINDERE INTRAVILAN (S=3353 mp) ZONA LOCUINTE ?I FUNCTIUNI COMPLEMENTARE (Sstud=17400 mp) anunta publicul asupra luarii deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU EXTINDERE INTRAVILAN (S=3353 mp) ZONA LOCUINTE ?I FUNCTIUNI COMPLEMENTARE" (Sstud=17400 mp) amplasat Ón orasul Valenii de Munte, strada Berevoie?ti, FN, numar cadastral 25528, judetul Prahova, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri ?i programe. Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu ?i motivele care o fundamenteaza poate fi consultat la sediul Agentiei de Protectie a Me-diului Prahova sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, Ón termen de 10 zile de la data prezentului anunt.