Anunt privind licitatie publica terenuri

Poza anunt

Anunt pentru inchirierea prin licitatie publica a unor loturi de teren ce apartin domeniului privat al orasului Valenii de Munte 1.Informatii generale privind autoritatea contractanta: Oras Valenii de Munte, cu sediul in Orasul Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A, Cod Fiscal: 2842870, tel: 0244/280816, fax: 0244/280631, email:primariavaleni.buget@gmail.com 2. Informatii generale privind obiectul inchirierii: loturi de teren apartinand domeniului privat al orasului Valenii de Munte conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: - lot 1 supraf.15 mp, nr.cad 21513 situat pe str. I.L.Caragiale nr.2 conform H.C.L. nr.33/31.03.2021 - lot 2 supraf.15mp, nr. cad 21513 situat pe str. I.L.Caragiale nr.2 conform H.C.L. nr.33/31.03.2021 - lot 3 supraf.15 mp, nr. cad 21513 situat pe str. I.L.Caragiale nr.2 conform H.C.L. nr.33/31.03.2021 - lot 4 supraf.15 mp, nr. cad 21513 situat pe str. I.L.Caragiale nr.2 conform H.C.L. nr.33/31.03.2021 - lot 5 supraf.15 mp, nr. cad 21513 situat pe str. I.L.Caragiale nr.2 conform H.C.L. nr.33/31.03.2021 - lot 6 supraf.15 mp, nr. cad 21513 situat pe str. I.L.Caragiale nr.2 conform H.C.L. nr.33/31.03.2021 - lot 7 supraf.15 mp, nr. cad 21513 situat pe str. I.L.Caragiale nr.2 conform H.C.L. nr.33/31.03.2021 - lot 8 supraf.15 mp, nr. cad 21513 situat pe str. I.L.Caragiale nr.2 conform H.C.L. nr.33/31.03.2021 - lot 9 supraf.15 mp, nr. cad 21513 situat pe str. I.L.Caragiale nr.2 conform H.C.L. nr.33/31.03.2021 - lot 10 supraf.15 mp, nr.cad 21513 situat pe str. I.L.Caragiale nr.2 conform H.C.L. nr.33/31.03.2021 - lot 11 supraf.45 mp, nr.cad 21513 situat pe str. I.L.Caragiale nr.2 conform H.C.L. nr.33/31.03.2021 - lot 12 supraf.22 mp, nr.cad 21513 situat pe str. I.L.Caragiale nr.2 conform H.C.L. nr.33/31.03.2021 - lot 13 supraf.15 mp, nr.cad 21514 situat pe str. I.L.Caragiale nr.2 conform H.C.L. nr.33/31.03.2021 - lot 14 supraf.20 mp, nr.cad 21514 situat pe str. I.L.Caragiale nr.2 conform H.C.L. nr.33/31.03.2021 - lot 15 supraf.45 mp, nr.cad 21514 situat pe str. I.L.Caragiale nr.2 conform H.C.L. nr.33/31.03.2021 - lot 16 supraf.15 mp, nr.cad 21514 situat pe str. I.L.Caragiale nr.2 conform H.C.L. nr.33/31.03.2021 - lot 17 supraf.15 mp, nr.cad 21514 situat pe str. I.L.Caragiale nr.2 conform H.C.L. nr.33/31.03.2021 - lot 18 supraf.15 mp, nr.cad 21514 situat pe str. I.L.Caragiale nr.2 conform H.C.L. nr.33/31.03.2021 - lot 19 supraf.15 mp, nr.cad 21514 situat pe str. I.L.Caragiale nr.2 conform H.C.L. nr.33/31.03.2021 - lot 20 supraf.84 mp, nr.cad 21514 situat pe str. I.L.Caragiale nr.2 conform H.C.L. nr.33/31.03.2021 3. Informatii privind documentatia de atribuire : se regasesc in caietul de sarcini: 3.1.Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al caietului de sarcini: la cerere de la sediul institutiei, pe mail cu dovada achitarii caietului de sarcini. 3.2.Denumirea ?i datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul institutiei, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Buget-Finante, camera 22, et.II, tel.0244/280.816, int.21 din cadrul Primariei Orasul Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A, Judetul Prahova. 3.3.Costul ?i conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar unde este cazul potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 50 lei / exemplar, ce se achita la casieria primariei orasului Valenii de Munte . 3.4.Data limita privind solicitarea clarificarilor: 22.04.2021, ora 16.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 29.04.2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria orasului Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A, Registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: intr-un singur exemplar, intr-un plic sigilat. 5. Data ?i locul la care se va desfa?ura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 29.04.2021, ora 10.00, Primaria orasului Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute ?i termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, str. Valeni nr.44, Ploiesti, telefon: 0244/544.781, 0244/544.598, fax: 0244/529.107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 07.04.2021