Consultare publica vanzare teren Valea Gardului

Poza anunt

PRIMARIA ORASULUI VALENII DE MUNTE Nr. 11334/18.05.2023 Anunt referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 24187, situat in orasul Valenii de Munte, str. Valea Gardului, nr. f.n., in suprafata de 5352 mp Astazi, 18.05.2023, Primaria orasului Valenii de Munte, anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 24187, situat in orasul Valenii de Munte, str. Valea Gardului, nr. f.n., in suprafata de 5352 mp. Documentatia aferenta proiectului de hotarare cuprinde: textul complet al proiectului de hotarare, referat de aprobare si raport. Documentatia poate fi consultata: Pe pagina de internet a institutiei www.valeniidemunte.com.ro; La sediul Primariei Valenii de Munte, str. Berevoiesti, nr. 3A; Proiectul de hotarare se poate obtine in copie, pe baza de cerere depusa la Biroul de relatii cu publicul al Primariei Valenii de Munte. Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare supus procedurii de transparenta decizionala se pot depune pana la data de 29.05.2023: Ca mesaj in format electronic pe adresa de e-mail: primariavaleniidemunte@yahoo.com; Prin posta, pe adresa: Primaria Valenii de Munte, str. Berevoiesti, nr. 3A, jud. Prahova; La sediul institutiei, la Registratura, adresa Primaria Valenii de Munte, str. Berevoiesti, nr. 3A, intre orele 7:30-16:00 de luni pana joi, 7:30-13:30 vineri. Materialele transmise vor purta mentiunea Propuneri privind proiectul de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 24187, situat in orasul Valenii de Munte, str. Valea Gardului, nr. f.n., in suprafata de 5352 mp.. Pentru cei interesati exista si posibilitatea organizarii unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de hotarare, in cazul in care acest lucru este cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre alta autoritate sau institutie publica pana la data de 29.05.2023. Pentru informatii suplimentare, va stam la dispozitie la urmatoarele date de contact: Persoana de contact: Moraru Maria Ancuta, Stefan Oana Telefon: 0244.280.816 e-mail: primariavaleniidemunte@yahoo.com