Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Consultare publica privind aprobarea Regul. ajutoare

Poza anunt

Astazi, 18.01.2023, Primaria orasului Valenii de Munte, anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate. Ajutorul de urgenta se acorda in limita fondurilor prevazute in bugetul local familiilor sau persoanelor singure cu domiciliul in orasul Valenii de Munte care se afla in una din situatiile prevazute in regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgenta care se afla in una din situatiile de necesitate cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum si pentru alte situatii neprevazute. Sustinerea financiara va avea ca efect diminuarea pierderilor economice asociate unor evenimente deosebite si reducerea efectelor psiho-sociale si a vulnerabilitatii populatiei afectate. Documentatia aferenta proiectului de hotarare cuprinde: textul complet al proiectului de hotarare, referat de aprobare si raport. Documentatia poate fi consultata: • Pe pagina de internet a institutiei www.valeniidemunte.com.ro; • La sediul Primariei Valenii de Munte, str. Berevoiesti, nr. 3A; • Proiectul de hotarare se poate obtine in copie, pe baza de cerere depusa la Biroul de relatii cu publicul al Primariei Valenii de Munte. Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare supus procedurii de transparenta decizionala se pot depune pana la data de 28.01.2023: • Ca mesaj in format electronic pe adresa de e-mail: primariavaleniidemunte@yahoo.com; • Prin posta, pe adresa: Primaria Valenii de Munte, str. Berevoiesti, nr. 3A, jud. Prahova; • La sediul institutiei, la Registratura, adresa Primaria Valenii de Munte, str. Berevoiesti, nr. 3A, intre orele 7:30-16:00 de luni pana joi, 7:30-13:30 vineri. Materialele transmise vor purta mentiunea “Propuneri privind proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate. Pentru cei interesati exista si posibilitatea organizarii unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de hotarare, in cazul in care acest lucru este cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre alta autoritate sau institutie publica pana la data de 28.01.2023. Pentru informatii suplimentare, va stam la dispozitie la urmatoarele date de contact: Persoana de contact: Savulescu Mariana, Stefan Oana Telefon: 0244.280.816 e-mail: primariavaleniidemunte@yahoo.com