Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Dezbatere publica buget 2023 Valenii de Munte

Poza anunt

Avand in vedere prevederile art. 39 alin (3)-(6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, pe baza veniturilor proprii si a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, in termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, definitiveaza proiectul bugetului local, care se publica in presa locala sau se afiseaza la sediul unitatii administrativ-teritoriale. Locuitorii unitatii administrativ-teritoriale pot depune contestatii privind proiectul de buget in termen de 15 zile de la data publicarii sau afisarii acestuia. Astfel, in 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor prevazut la alin. (3), proiectul bugetului local, insotit de raportul ordonatorului principal de credite si de contestatiile depuse de locuitori, este supus aprobarii autoritatilor deliberative, de catre ordonatorii principali de credite. Autoritatile deliberative, in termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de buget, potrivit alin. (4), se pronunta asupra contestatiilor si adopta proiectul bugetului local, dupa ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, dupa caz, si pe anexe. Proiectele de buget prevazute la art. 1 alin. (2) ale art. 39 din actul normativ mentionat, se aproba de autoritatile deliberative in termen de maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Astfel, in termen de 15 zile calendaristice de la data afisarii prezentului anunt, locuitorii orasului Valenii de Munte au prerogativa legala de a formula contestatie fata de mentiunile Proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte pe anul 2023 (in proiect – conform art. 39, alin. (1) – alin. (6) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale, actualizata), respectiv, pana la data de 19 ianuarie 2023 (inclusiv). Contestatiile se vor formula in scris, continand datele de identificare ale persoanelor care le formuleaza, precum si indicarea punctuala a aspectelor contestate, insotite de motivele care sustin contestatia. Motivele trebuie sa fie pertinente, concludente, legale si utile. Contestatiile astfel formulate se vor depune la Registratura orasului Valenii de Munte pe anul 2023, pana la data indicata. Proiectul de buget se gaseste spre consultare pe site-ul official al Primariei orasului Valenii de Munte, www.valeniidemunte.com.ro, in sectiunea Informatii publice, Subsectiunea Transparenta decizionala. Prezentul proiect de buget va suporta modificari în functie de sumele ramase de alocat de la Bugetul de Stat, de propunerile primate în perioada de timp cat proiectul de buget se afla în dezbatere public si de evolutia situatiei economice la nivel national. Persoanele interesate pot trimite sesizarii, observatiile, punctele de vedere la adresa de e-mail: primariavaleniidemunte@yahoo.com Va multumim pentru interes! PRIMAR, Florin CONSTANTIN