Anunt inchiriere terenuri licitatie publica

Poza anunt

Primaria Orasului Valenii de Munte, cu sediul in str. Berevoesti nr.3A Judetul Prahova, Cod Fiscal: 2842870, tel: 0244/280816, fax: 0244/280631, email:primariavaleni.buget@gmail.com organizeaza in data de 28/06/2022, ora 10:30 licitatie publica privind inchirierea unor imobile: teren in suprafata de 10 mp identificat cu nr. cadastral 24499, situat in orasul Valenii de Munte, judetul Prahova, B-dul Nicolae Iorga, pct. Platforma Gara, tarla 82, parcela Cc 514, ce apartine domeniului public al orasului Valenii de Munte conform HCL nr. 73/27.05.2022 si in baza temeiului legal al O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ art.332 si art.333 ; cladire formata din spatiu suprateran in suprafata de 60mp si terenul ocupat de acesta si spatiu subteran W.C. public in suprafata de 49.98mp, identificat cu nr. cadastral 21512-C1, situat in orasul Valenii de Munte, judetul Prahova, B-dul Nicolae Iorga nr.60-66, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, conform HCL nr. 74/27.055.2022 si in baza temeiului legal al O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ art.332 si art.333. Procurarea documentatiei de atribuire in vederea participarii la licitatie se va face de la sediul Orasului Valenii de Munte. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 17.06.2022, ora 13.00. Data limita de depunere a ofertelor: 27.06.2022, ora 16.00. Sedinta publica de deschidere a ofertelor se va desfasura la sediul Orasului Valenii de Munte in data de 28.06.2022, ora 10:30. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, strada Valeni, nr. 44, Ploie?ti, telefon: 0244/ 544781; fax: 0244/ 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2022.