ANUNT PARCARI

Poza anunt

Va aducem la cunostinta ca la data de 31.12.2020 expira contractele de inchiriere, cu destinatia Parcari auto publice. Pentru incheierea unui nou contract va rugam sa depuneti conform noului Regulament, aprobat prin H.C.L. NR.152/18.12.2020, urmatoarele documente: Persoane fizice: 1. Cerere conform model (Tipizatul se afl? pe site-ul Prim?riei la rubrica Impozite si Taxe sau la Registratur?); 2. Documente privind domiciliul /rezidenta, respectiv : copie BI./C.I. sau act de proprietate, contract de inchiriere in imobil, contract de donatie sau certificat de mostenitor ; 3. Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului/autovehiculelor detinute in proprietate sau in folosinta; 4. Documente privind dreptul de proprietate/folosinta (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, contract de donatie, certificat de mostenitor, contract de comodat in forma autentica, cu exceptia rudelor de gradul I ; 5. Certificat de incadrare intr-o grupa de handicap (daca este cazul) ; Persoane juridice : 1. Cerere ; 2. Act de proprietate, contract de inchiriere in imobil; 3. Certificat emis de Registrul Cometului care sa ateste ca societatea nu este radiat? din evidentele Registrului comertului, nu mai vechi de 30 zile de la data licitatiei ; 4. Copie dupa certificatul de inmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor detinute detinute in proprietate sau in folosinta ; 5. Copiile dupa documentele doveditoare vor fi semnate pentru conformitate pe proprie raspundere de catre reprezentantul legal ale persoanei juridice. Depunerea documentelor de c?tre persoanele fizice/juridice, se va face la sediul Primariei oras Valenii de Munte (Registratura), sau trimise pe adresa e-mail: primariavaleniidemunte@yahoo.com pana la data de 20.01.2021 cu mentiunea pe cerere a zonei, numarul lotului detinut in contractul anterior si numarul de telefon. Nota: Nu se vor incheia contracte pentru persoanele care inregistreaza datorii la bugetul local, inclusiv amenzi. Va multumim !