Anut prealabil afisare publica documente tehnice cadastru

Poza anunt

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului Denumire judet: PRAHOVA Denumire UAT: VALENII DE MUNTE Sectoare cadastrale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 29, 30, 57. OCPI PRAHOVA anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale numerele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 29, 30, 57, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art. 14(alin1) si (2) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Data de inceput a afisarii: 03.08.2020 Data de sfarsit a afisarii: 01.10.2020 Adresa locului afisarii publice: Primaria orasului Valenii de Munte, str. Berevoiesti, nr. 3A. Repere pentru identificarea locatiei: centrul orasului Valenii de Munte. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul: Primaria orasului Valenii de Munte si site-ul ANCPI. Alte indicatii utile pentru cei interesati: tel 0244280816, fax 0244280631, e-mail primariavaleniidemunte@yahoo.com Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot obtine de pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/