ANUNT VANZARE TERENURI

Poza anunt

Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, cu sediul in Orasul Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A, Cod Fiscal: 2842870, tel: 0244/280816, fax: 0244/280631, organizeaza in data de 18.11.2019, ora 9:00 licitatie publica privind vanzarea urmatoarelor terenuri ce apartin domeniului privat al orasului Valenii de Munte: - teren str.Ciucas nr.1, suprafata 249 mp, nr. cadastral : 24491, conform H.C.L. nr.174/18.10.2019 - teren Fdt.Trandafirului nr.2, suprafata 66 mp, nr. cadastral : 24483, conform H.C.L. nr.175/18.10.2019 - teren Barbu St. Delavrancea, suprafata 803 mp, nr. cadastral : 24201, conform H.C.L. nr.176/18.10.2019 - teren Barbu Lautaru FN, suprafata 390 mp, nr. cadastral : 24185, conform H.C.L. nr.177/18.10.2019 - teren I.L.Caragiale nr.FN, suprafata 216 mp, nr. cadastral: 24206, conform H.C.L. nr.178/18.10.2019 Procurarea documentatiei de atribuire in vederea participarii la licitatie se va face in perioada 25.10-14.11.2019 de la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, camera 22 et.II, compartiment Buget-Finante, informatii suplimentare puteti obtine la tel: 0244/280816, int.21. Participantii la licitatie au obligatia de a achizitiona documentatia de atribuire contra sumei de 50 lei.Data limita pentru depunerea ofertelor este 15.11.2019, ora 16:00. Sedinta publica de deschidere a ofertelor se va desfasura la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, str. Berevoiesti, nr.3A in data de 18.11.2019, ora 9:00. Data publicarii anuntului de licitatie este 25.10.2019.