Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

ANUNT VANZARE TERENURI

Poza anunt

Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, cu sediul in Orasul Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A, Cod Fiscal: 2842870, tel: 0244/280816, fax: 0244/280631, organizeaza in data de 18.11.2019, ora 9:00 licitatie publica privind vanzarea urmatoarelor terenuri ce apartin domeniului privat al orasului Valenii de Munte: - teren str.Ciucas nr.1, suprafata 249 mp, nr. cadastral : 24491, conform H.C.L. nr.174/18.10.2019 - teren Fdt.Trandafirului nr.2, suprafata 66 mp, nr. cadastral : 24483, conform H.C.L. nr.175/18.10.2019 - teren Barbu St. Delavrancea, suprafata 803 mp, nr. cadastral : 24201, conform H.C.L. nr.176/18.10.2019 - teren Barbu Lautaru FN, suprafata 390 mp, nr. cadastral : 24185, conform H.C.L. nr.177/18.10.2019 - teren I.L.Caragiale nr.FN, suprafata 216 mp, nr. cadastral: 24206, conform H.C.L. nr.178/18.10.2019 Procurarea documentatiei de atribuire in vederea participarii la licitatie se va face in perioada 25.10-14.11.2019 de la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, camera 22 et.II, compartiment Buget-Finante, informatii suplimentare puteti obtine la tel: 0244/280816, int.21. Participantii la licitatie au obligatia de a achizitiona documentatia de atribuire contra sumei de 50 lei.Data limita pentru depunerea ofertelor este 15.11.2019, ora 16:00. Sedinta publica de deschidere a ofertelor se va desfasura la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, str. Berevoiesti, nr.3A in data de 18.11.2019, ora 9:00. Data publicarii anuntului de licitatie este 25.10.2019.