Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

ANUNT reluare procedura posturi asistente medical

Poza anunt

In temeiul prevederilor legale ale art. 38 alin. (1) lit. b) din HG nr. 286/2011, pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractulae si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria orasului Valenii de Munte anunta reluarea procedurii de organizare si desfasurare a concursului organizat in data de 02.09.2019 pentru ocuparea celor doua posturi de asistent medical din cadrul Compartimentului Cabinete medicale scolare, datorita nerespectarii prevederilor legale cuprinse in art. 7 alin. (2) lit. c) si g) din HG nr. 286/2011. Informatiile referitoare la reluarea procedurii de organizare si desfasurarea concursului vor fi afisate pe site-ul institutiei la sectiunea angajari.