ANUNT reluare procedura posturi asistente medical

Poza anunt

In temeiul prevederilor legale ale art. 38 alin. (1) lit. b) din HG nr. 286/2011, pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractulae si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria orasului Valenii de Munte anunta reluarea procedurii de organizare si desfasurare a concursului organizat in data de 02.09.2019 pentru ocuparea celor doua posturi de asistent medical din cadrul Compartimentului Cabinete medicale scolare, datorita nerespectarii prevederilor legale cuprinse in art. 7 alin. (2) lit. c) si g) din HG nr. 286/2011. Informatiile referitoare la reluarea procedurii de organizare si desfasurarea concursului vor fi afisate pe site-ul institutiei la sectiunea angajari.