Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Starea civila

PROGRAM CU PUBLICUL

Luni - Vineri: 800 - 1200

DECLARATII DE CASATORIE

Urmare modificarilor survenite in Codul Civil, Legea nr.287/2009, republicata, publicata in MO 505/15.07.2011, conform dispozitiilor din Capitolul II, Sectiunea 2, art.283 (1) privind formalitatile pentru incheierea casatoriei, ofiterul de stare civila care primeste dosarul de casatorie are obligatia de a afisa declaratia de casatorie si pe pagina de internet a primariei unde urmeaza a se incheia casatoria.

Data publicari  
03.01.2018 Declaratie de casatorie ... aici
10.01.2018 Declaratie de casatorie ... aici
19.01.2018 Declaratie de casatorie ... aici
23.01.2018 Declaratie de casatorie ... aici

ACTE NECESARE STAREA CIVILA

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILA

 - Certificatele de nastere sau de casatorie inregistrate de Serviciul de Stare Civila (pierdute, sustrase, degradate), se elibereaza numai titularilor actelor, sau prin imputernicit cu procura speciala, pe baza unei cereri si a actului de identitate valabil;

- Certificatele de deces inregistrate de Serviciul de Stare Civila (pierdute, sustrase, degradate), se elibereaza membrilor familiei sau altor persoane indreptatite, pe baza unei cereri si a actului de identitate al solicitantului;

- Cetatenii ale caror acte de stare civila au fost inregistrate de Serviciul de Stare Civila din cadrul altor Primarii, din alte localitati si nu se pot deplasa personal, in vederea obtinerii certificatelor respective, pot depune personal o cerere la Serviciul Starii Civile pe teritoriul caruia au domiciliul sau resedinta (fapt ce rezulta din actul de identitate prezentat), care va solicita Primariei la care a fost inregistrat actul de stare civila, transmiterea certificatului solicitat.

- Cetatenilor români cu domiciliul in strainatate si cetatenilor straini ale caror acte de stare civila sunt inregistrate la Serviciile de Stare Civila Române, li se vor elibera certificate pe baza pasaportului;

- Cetatenii cu domiciliul sau resedinta in strainatate a caror nastere sau casatorie au fost inregistrate de Serviciile de Stare Civila Române, pot solicita eliberarea certificatului si, prin imputernicit cu procura speciala, autentificata in tara, de un notar public, iar in strainatate de Oficiul Consular Român din statul de domiciliu;

- In conformitate cu dispozitiile articolului 62 din Legea nr. 119/1996, pierderea sau deteriorarea actelor de stare civila se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 200 lei;

- Taxa extrajudiciara de timbru – 2 lei.

 

ACTELE NECESARE PENTRU INREGISTRARE NOU NASCUT

- Certificatul  medical constatator al nasterii, formular tip (eliberat de organul sanitar);
- Certificatele de  nastere ale parintilor in original si copie xerox;
- Certificatul de casatorie al parintilor nascutului, daca sunt casatoriti, in original si copie xerox;
- Actele de identitate ale parintilor nascutului, respectiv ale declarantului nasterii: B.I./C.I./Pasaport(C.R.D.S.)/Pasaport strain;
- Livretul de familie pentru a se inregistra nou nascutul  (numai pentru cei cu domiciliul in Valenii de Munte);
- Amenda contraventionala in cuantum de 50 RON, in cazul in care inregistrarea nasterii se face dupa expirarea termenului legal.
Termenul pentru declararea si inregistraea  nasterii copilului este de:
- 15 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut viu si aflat in viata;
- 3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort;
- 24 de ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat inauntrul termenului de 15 zile

ACTELE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA TARDIVA A NASTERII (dupa trecerea unui an de la nastere)

- Sentinta civila in original cu stampila de ramasa definitiva si irevocabila;
- Certificate de nastere si casatorie ale parintilor  in original si copie xerox;
- B.I./C.I./Pasaport(C.R.D.S.)/Pasaport strain;

LIVRETUL DE FAMILIE

(numai pentru cei cu domiciliul in Valenii de Munte)

- Actele de identitate ale sotilor: B.I./C.I./Pasaport(C.R.D.S.)/Pasaport strain;
- Certificatul de casatorie in original si copie xerox;
- Certificatele de nastere ale copiilor in original si copie xerox;
- Certificatul de nastere al mamei in  original si copie xerox(daca nu este casatorita sau este divortata) ;
- Sentinta civila care sa poarte stampila de  ramasa definitva si irevocabila cu privire la incredintarea minorilor in original si in copie xerox;
- Certificatul de deces al unuia dintre soti sau copii in original si copie xerox;
- Alte acte justificative (dispozitii , hotarari, decizii ) care atesta modificarea relatiilor de autoritate parentala, incredintare sau plasament familial al copiilor si, dupa caz, adoptia copiilor.

ACTELE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA ADOPTIEI (care se depun la primaria locului de domiciliu al adoptatului sau a institutiei de ocrotire in ingrijirea careia se afla acesta).
- Sentinta civila in original cu stampila de ramasa definitiva si irevocabila;
- Certificatul de nastere al adoptatului in original;
- Certificate de nastere si casatorie ale adoptatorilor , in original si copie xerox;
- B.I./C.I./Pasaport(C.R.D.S.)/Pasaport strain al adoptatorilor.

ACTE NECESARE PENTRU COMPLETAREA ACTELOR DE STARE CIVILA

- Sentinta civila in original , cu stampila de ramasa definitiva si irevocabila;
- B.I./C.I./Pasaport(C.R.D.S.)/Pasaport strain al solicitantului ;
- Certificate de stare civila, in original si copii xerox;

ACTE NECESARE PENTRU RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILA
- Certificate de stare civila , in original si copii xerox;
- B.I./C.I./Pasaport(C.R.D.S.)/Pasaport strain al solicitantului in original si copii xerox;

ACTELE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA DECESULUI

- Certificat medical constatator al decesului,intocmit si semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a constatat decesul;
- Actul de indentitate al celui decedat (B.I. sau C.I.);
- Livretul militar sau adeverinta de recrutare (ptr. persoane pana la virsta de 60 ani);
- Certificatul de nastere si Certificatul de casatorie al persoanei decedate;
- B.I./C.I. /Pasaport romanesc (CRDS) /pasaport strain a persoanei care declara decesul.

ACTELE NECESARE INREGISTRARII DECESULUI CAND ACESTA SE DATOREAZA UNEI SINUCIDERI, UNUI ACCIDENT SAU ALTOR CAUZE VIOLENTE, PRECUM SI IN CAZUL GASIRII UNUI CADAVRU
 

 • Certificatul medical constatator al decesului, intocmit si semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a constatat decesul;
 • Dovada eliberata de Politie sau Parchet din care sa rezulte ca una dintre aceste autoritati a fost sesizata despre deces precum si aprobarea inregistrarii decesului peste termenul legal;
 • Proces verbal intocmit de medic in cazul cadavrului neindentificat;
 • B.I./C.I. /Pasaport romanesc (CRDS) /pasaport strain a persoanei care declara decesul.

Precizari:Declaratia se face in termen de 48 ore, socotit din momentul decesului sau al gasirii cadavrului.

ACTE NECESARE IN CAZUL INCETARII DIN VIATA A UNUI CETATEAN STRAIN

 • Certificat medical constatator al decesului , intocmit si semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a constatat decesul;
 • Pasaportul / carnetul de indentitate / legitimatie provizorie a persoanei decedate;
 • B.I./C.I./ pasaport romanesc (CRDS)/ pasaport strain a persoanei care declara decesul;

ELIBERAREA ADEVERINTEI DE INHUMARE

Actele necesare pentru eliberarea adeverintei de inhumare pentru inhumarea sau incinerarea cadavrului unui cetatean roman /de origine romana/ originar din Romania, al carui deces s-a produs in strainatate:

I. Decesul a fost inregistrat la autoritatile locale din strainatate sau la ambasada /oficiul consular de cariera al Romaniei si a fost eliberat certificatul de deces :

a) Decesul a fost inregistrat la autoritatile locale din strainatate:

 • Certificatul de deces in original eliberat de autoritatile locale din strainatate;
 • Copie xerox legalizata la notar in Romania a certificatului de deces strain;
 • Traducere in limba romana legalizata la notar in Romania a certificatului de deces strain
 • Actul de identitate al declarantului.

Precizari :

      -   Daca certificatul de deces este emis de un stat care este membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acesta trebuie sa aiba aplicata Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;

      -   Daca certificatul de deces este emis de un stat care nu este membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acesta trebuie sa fie supralegalizat;

      -   Daca certificatul de deces este emis de un stat cu care Romania are incheiate tratate/conventii/acorduri de asistenta juridica acesta este scutit de apostilare sau supralegalizare; 

b) Decesul a fost inregistrat la ambasada /oficiul consular de cariera al Romaniei:

 • Certificatul de deces in original eliberat de ambasada /oficiul consular de cariera al Romaniei;
 • Copie xerox legalizata la notar in Romania a certificatului de deces;
 • Actul de identitate al declarantului.

II. Nu a fost eliberat certificatul de deces sau decesul nu a fost inregistrat in strainatate:

 • Adeverinta eliberata de Parchet prin care se aproba inhumarea sau incinerarea;
 • Actul de indentitate(B.I./C.I./ pasaport romanesc (CRDS)/ pasaport strain) a persoanei care solicita adeverinta de inhumare.

ACTELE NECESARE LA INREGISTRAREA CASATORIEI PENTRU CETATENI ROMANI CU DOMICILIUL IN ROMANIA

- Actele de identitate (B.I. sau C.I. ) in original  + copii xerox
- Certificatele de nastere in original + copii xerox
- Certificatele medicale privind starea sanatatii(prenuptiale). Certificatele medicale sunt valabile 14zile de la data emiterii (inclusiv data oficierii casatoriei) si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate casatori.
- Actele in original din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare (daca este cazul). Aceste acte pot fi :
    a) certificatul de deces al fostului sot in original si copie xerox
    b) sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila , in original si copie xerox
    c) certificat de nastere sau de casatorie cu mentiunea de desfacere a casatoriei.
 

Precizari:

Declaratia de casatorie se face personal de catre viitorii soti , in scris , la primaria locului de domiciliu sau de resedinta al unuia dintre ei , cu 10 zile calendaristice inainte de ziua oficierii casatoriei (se ia in calcul atat ziua depunerii actelor cat si ziua oficierii casatoriei).
Oficierea casatoriei se poate face numai dupa implinirea termenului de 10 zile de la depunerea actelor de catre viitorii soti, termen in care se cuprind atat ziua in care a fost facuta declaratia de casatorie (s-au depus actele necesare) cat si ziua in care se oficiaza casatoria

ACTELE NECESARE LA INREGISTRAREA CASATORIEI CAND UNUL DINTRE VIITORII SOTI ESTE CETATEAN STRAIN
Actele necesare pentru cetateanul strain :
- Pasaport in original si in copie xerox
- Certificat de nastere in original, in copie xerox legalizata  si  traducere in limba romana , legalizata
- Actele in original din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare (daca este cazul), Aceste acte pot fi :
a) certificatul de deces al fostului sot in original, copie xerox legalizata si traducere in limba romana legalizata;
b) sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila in original,  copie xerox legalizata si traducere in limba romana legalizata;
c) certificatul de nastere sau de casatorie cu mentiunea de desfacere a casatoriei in original,  copie xerox legalizata si traducere in limba romana legalizata.
- Adeverinta de domiciliu si stare civila de la primaria de domiciliu si traducere in limba romana legalizata;
- Dovada eliberata ori autentificata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate in Romania din care sa rezulte ca indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala pentru incheierea casatoriei in Romania. Cetatenii statelor cu care Romania a incheiat tratate, conventii sau acorduri de asistenta juridica precum si cetatenii statelor care nu au misiune diplomatica acreditata in Romania, fac dovada indeplinirii conditiilor de fond cerute de legea lor nationala pentru incheierea casatoriei, cu documente  justificative eliberate de autoritatile competente ale statului de cetatenie;
- Declaratia data pe proprie raspundere, autentificata de un notar public, din care sa rezulte ca viitorul sot, cetatean strain sau apatrid nu este casatorit si indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala pentru incheierea casatoriei  in Romania, in cazul in care dovada prevazuta la aliniatul precedent nu poate fi obtinuta intrucat statul respectiv nu are misiune diplomatica sau oficiu consular acreditat in Romania. Precizam ca, pentru apatrizi, legea nationala este legea statului in care isi au domiciliu sau, in lipsa, resedinta.
- Certificatul medical privind starea sanatatii(prenuptial). Acesta este valabil 14zile de la data emiterii(inclusiv data oficierii casatoriei) si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana Se poate casatori

Precizari :
  -   Daca actele prezentate de cetateanul strain sunt emise de un stat menbru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie sa aiba aplicata Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;
   -   Daca actele prezentate de cetateanul strain sunt emise de un stat care nu este membru al  Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie sa fie supralegalizate
  -   Daca actele prezentate de cetateanul strain sunt emise de un stat cu care Romania are  incheiate tratate/conventii/acorduri de asistenta juridica acestea sunt scutite de apostilare sau supralegalizare; 
 -   Traducerile si legalizarile se fac la notar in Romania;
- Certificatul medical privind starea sanatatii(prenuptial) se obtine de la organele sanitare competente din Romania;
- In  cazul in care cetateanul strain este nascut in Romania si au intervenit schimbari cu privire la numele de familie si prenume precum si in statutul sau civil(casatorie , divort, incetarea casatoriei prin decesul sotului), are obligatia legala sa solicite mai intai  reglementarea acestor modificari intervenite in satutul sau civil si  apoi sa depuna declaratia de casatorie.

ACTELE NECESARE LA INREGISTRAREA CASATORIEI CAND UNUL DINTRE SOTI ESTE CETATEAN ROMAN CU DOMICILIUL IN STRAINATATE.
Actele necesare pentru cetateanul roman cu domiciliul in strainatate

- Pasaport romanesc pe care sa fie trecuta mentiunea  ca are domiciliul in strainatate si copie xerox;
- Certificatul de nastere in original si in copie xerox
- Adeverinta de domiciliu si stare civila de la primaria de domiciliu si traducere legalizata in limba romana
- Acte in original din care sa rezulte desfacerea casatoriei  anterioare daca este cazul. Aceste acte pot fi :
a) certificatul de deces al fostului sot in original si in copie xerox
b) sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila , in original si copie xerox
   In situatia in care aceste acte sunt emise si eliberate de autoritatile competente din strainatate, ele trebuie sa fie apostilate cu Apostilla  Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 sau dupa caz, sa fie supralegalizate de autoritatile competente.
-  Certificatul medical privind starea sanatatii (prenuptial). Certificatul medical este valabil 14zile de la data emiterii(inclusiv data oficierii casatoriei) si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana Se poate casatori
Precizari:
- Declaratia de casatorie se face personal de catre viitorii soti , in scris la primaria locului de domiciliu sau resedinta a cetateanului roman , cu 10 zile calendaristice inainte de ziua oficierii casatoriei(se ia in calcul atat ziua depunerii actelor cat si ziua oficierii casatoriei)
- In cazul in care cetateanul roman cu domiciliul in strainatate este nascut in Romania si au intervenit schimbari cu privire la numele de familie si prenume precum si in statutul sau civil(casatorie , divort, incetarea casatoriei prin decesul sotului), are obligatia legala sa solicite mai intai  reglementarea acestor modificari intervenite in satutul sau civil si  apoi sa depuna declaratia de casatorie.

INREGISTRAREA UNEI CASATORII INCHEIATE SI DESFACUTE IN STRAINATATE
1) Certificatul de casatorie strain, in original, copie xerox legalizata a certificatului de casatorie strain si traducerea in limba romana legalizata a certificatului de casatorie strain.
 2) Sentinta de divort straina in original, copie xerox legalizata a sentintei de divort straine si traducerea in limba romana , legalizata a sentintei de divort straine.
 3) Declaratie pe proprie raspundere, autentificata a fostului sot care solicita inscrierea mentiunilor cu privire la numele de familie pe care il poarta dupa desfacerea casatoriei. Daca solicita inscrierea mentiunilor prin imputernicit cu procura speciala - declaratia cu privire la numele de familie purtat dupa desfacerea casatoriei poate fi data si in continutul procurii speciale.
Precizari:
1.Daca Certificatul de casatorie  strain si Sentinta de divort straina sunt emise de un stat membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie sa aiba aplicata Apostilla  Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;
2.Daca Certificatul de casatorie  strain si Sentinta de divort straina sunt emise de un stat care nu este  membru al  Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie sa fie supralegalizate;
3.Daca Certificatul de casatorie  strain si Sentinta de divort straina sunt emise de un stat cu care Romania are incheiate tratate/conventii/acorduri de asistenta juridica acestea sunt scutite de apostilare sau supralegalizare;
Traducerile si legalizarile se fac la notar in Romania sau la Ambasada/Consulatul roman din strainatate.
 Cererea se depune la primaria care are in pastrare actul de nastere al sotului care solicita inscrierea mentiunilor de casatorie si de desfacere a casatoriei incheiate in strainatate,  personal sau prin
imputernicit cu procura speciala.

 

ACTELE NECESARE PENTRU DIVORT PRIN ACORDUL SOTILOR
    1. Certificatele de nastere si casatorie ale sotilor, in original si copie;
    2. Documentele cu care se face dovada identitatii, in original si copie;
    3. Declaratie autentificata in fata notarului public, in situatia in care ultima locuinta comuna declarata nu este aceeasi cu domiciliul sau resedinta ambilor soti inscris/a in actele de identitate;
    4. Livret de familie, in original;
    5. Dosar de incopciat.

DESFACEREA UNEI CASATORII INREGISTRATE IN ROMANIA IN BAZA UNEI HOTARARI JUDECATORESTI PRONUNTATE IN STRAINATATE
I. Statele care au aderat la Conventia de la Haga incheiata la  05.10.1961 cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine:
    - Sentinta de divort straina in original , cu aplicarea Apostillei Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;
    - Copie xerox legalizata a sentintei de divort straine (la un notar in Romania);
    - Traducere in limba romana , legalizata a sentintei straine (la un notar in Romania);
    - Declaratie pe proprie raspundere a fostului sot care solicita inscrierea mentiunii cu privire la numele de familie pe care il poarta dupa desfacerea casatoriei, autentificata de:
    - notar roman,
    - ambasada / consulatul roman din strainatare
    - notar strain cu aplicarea Apostillei Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;
    Cererea se depune la primaria care are in pastrare actul de casatorie, personal sau prin imputernicit cu procura speciala.
    In cazul in care inscrierea mentiunii se solicita prin persoana imputernicita , delaratia cu privire la numele de familie pe care il poarta dupa desfacerea casatoriei se poate face si in continutul procurii speciale.
II. Statele care NU au aderat la Conventia de la Haga incheiata la  05.10.1961 cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine:
    -
Sentinta de divort straina in original , supralegalizata;
    - Copie xerox legalizata a sentintei de divort straine (la un notar in Romania);
    - Traducere in limba romana , legalizata a sentintei straine (la un notar in Romania);
    - Declaratie pe proprie raspundere a fostului sot care solicita inscrierea mentiunii cu privire la numele de familie pe care il poarta dupa desfacerea casatoriei, autentificata de:
    - notar roman,
    - ambasada / consulatul roman din strainatare
    - notar strain, supralegalizata.
        Cererea se depune la primaria care are in pastrare actul de casatorie, personal sau prin imputernicit cu procura speciala.
      In cazul in care inscrierea mentiunii se solicita prin persoana imputernicita , delaratia cu privire la numele de familie pe care il poarta dupa desfacerea casatoriei se poate face si in continutul procurii speciale.
III. Statele cu care Romania are incheiate  tratate/conventii/acorduri de asistenta juridica:
    -
Sentinta de divort straina in original;
    - Copie xerox legalizata a sentintei de divort straine (la un notar in Romania);
    - Traducere in limba romana , legalizata a sentintei straine (la un notar in Romania);
    - Declaratie pe proprie raspundere a fostului sot care solicita inscrierea mentiunii cu privire la numele de familie pe care il poarta dupa desfacerea casatoriei, autentificata de:
    - notar roman,
    - ambasada / consulatul roman din strainatare
    - notar strain
        Cererea se depune la primaria care are in pastrare actul de casatorie, personal sau prin imputernicit cu procura speciala.
      In cazul in care inscrierea mentiunii se solicita prin persoana imputernicita , delaratia cu privire la numele de familie pe care il poarta dupa desfacerea casatoriei se poate face si in continutul procurii speciale.

SCHIMBAREA PE CALE ADMINISTRATIVA A NUMELUI DE FAMILIE SI/SAU A PRENUMELUI
I. Cererea pentru publicarea  schimbarii numelui de familie/prenumelui in Monitorul Oficial se va intocmi de titular sau   persoana imputernicita la Serviciul de Stare Civila  al primariei locului de domiciliu , la care se vor atasa urmatoarele documentejustificative:
    - Copii legalizate de pe certificatele de stare civila ale persoanei care solicita schimbarea numelui de familie /prenumelui;
    - Consimtamantul dat la notar al celuilalt sot pentru schimbarea numelui de familie comun purtat in timpul casatoriei;
    - Copie de pe dispozitia de aprobare a autoritatii tutelare  , daca solicita tutorele sau in cazul in care parintii nu se inteleg cu privire la numele de familie/prenumele pe care urmeaza sa-l poarte minorul.
    - Consimtamantul celuilalt parinte dat la notar pentru schimbarea numelui de familie/prenumelui minorului in cazul in care cererea se face numai de catre un singur parinte.

II. Cererea pentru aprobarea schimbarii numelui de familie/prenumelui se va intocmi de titular sau persoana imputernicita la Serviciul de Stare Civila  al primariei locului de domiciliu , la care se vor atasa urmatoarele documente justificative: 
    - Copii legalizate de pe certificatele de stare civila ale persoanei care solicita schimbarea    numelui de familie /prenumelui;
    - Un exemplar al Monitorului  Oficial al Romaniei , partea a III a , in care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui ,exemplar de la publicarea caruia sa nu fi trecut mai mult de un 1 an de la data publicarii;
    - Consimtamantul dat la notar al celuilalt sot pentru schimbarea numelui de familie comun purtat in timpul casatoriei;
    - Copie de pe dispozitia de aprobare a autoritatii tutelare  daca solicita tutorele sau in cazul in care parintii nu se inteleg cu privire la numele de familie/prenumele pe care urmeaza sa-l poarte minorul.
    - Cazierul judiciar al solicitantului;
    - Cazierul fiscal al solicitantului;
    - Orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale.
Precizari: Cetateanul roman cu domiciliul in strainatare, va atasa la cerere pe langa documentele mai sus mentionate si urmatoarele documente:
1)  Pasaport romanesc;
2)  Adeverinta  cu ultimul domiciliu avut in Romania care se solicita de la Serviciul de evidenta a persoanelor;
3)  Declaratie autentificata din care sa rezulte ca nu are datorii fata de statul roman. Aceasta va fi data la:
        - notar roman,
              - ambasada / consulatul roman din tara in care se afla cetateanul;
              - notar strain (cu aplicarea Apostillei Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961, sau dupa caz  spralegalizare).

 

INREGISTRAREA ACTELOR DE STARE CIVILA INTOCMITE IN STRAINATATE ALE CETATENILOR ROMANI CARE AU DOMICILIUL IN VALENII DE MUNTE  SAU ULTIMUL DOMICILIU IN VALENII DE MUNTE
1) Certificatul de stare civila , in original eliberat de autoritatile locale competente din strainatate;
    - copie xerox legalizata a certificatul de stare civila strain;
    - traducere in limba romana legalizata a certificatului de stare civila strain.
Transcrierea actelor de stare civila se poate face personal sau prin imputernicit cu procura speciala.
2)
Declaratia sotului cetatean roman/sotilor cetateni romani , autentice , cu privire la numele de familie pe care il poarta in timpul casatoriei , daca in certificatul de casatorie strain nu se mentioneaza acest lucru.

Precizari:
   
1.Daca actele prezentate pentru transcriere  sunt emise de un stat care a aderat la Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie sa aiba aplicata Apostilla  Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;
    2. Daca actele prezentate pentru transcriere  sunt emise de un stat care nu a aderat la Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie sa fie supralegalizate;
    3. Daca actele prezentate pentru transcriere  sunt emise de un stat cu care Romania are incheiate tratate/conventii/acorduri de asistenta juridica acestea sunt scutite de apostilare sau      supralegalizare;
     Traducerile si legalizarile se fac la notar in Romania sau la Ambasada/Consulatul roman din strainatate.
Transcrierea actelor de stare civila se face personal sau prin imputernicit cu procura speciala, dupa cum urmeaza:
    - pentru transcrierea certificatului de nastere cererea se depune la primaria de domiciliu sau a ultimului domiciliu aflat in Romania a unuia dintre parinti. Daca la data transcrierii parintii copilului au domicilii diferite in tara sau unul dintre parinti are domiciliul in Romania si celalalt in strainatate, domiciliul copilului va fi cel declarat de catre parintele care solicita transcrierea actului de nastere. In cazul in care transcrierea se solicita prin imputernicit cu procura speciala parintele care imputerniceste va declara in continutul procurii, domiciliul copilului.
    - pentru transcrierea certificatului de casatorie cererea se depune la  primaria de domiciliu sau a ultimului domiciliu aflat in Romania a unuia dintre soti;
    - pentru transcrierea certificatului de deces cererea se depune la primaria de domiciliu sau a ultimului domiciliu aflat in Romania a solicitantului.

INSCRIEREA MENTIUNILOR DE SCHIMBARE A NUMELUI DE FAMILIE SI/SAU A PRENUMELUI INREGISTRATE IN STRAINATATE

1) Actul emis de autoritatile straine privind schimbarea numelui de familie si/sau a prenumelui, in original:
    - copie xerox legalizata a actului strain la un notar in Romania;
    - traducere in limba romana legalizata a actului strain la un notar in Romania.
2) Pasaport strain emis pe noul nume de familie si/sau prenume , in copie xerox ;
Precizari:
   
1.Daca actul de schimbare a numelui de familie si/sau a prenumelui este emis de un stat membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acesta trebuie sa aiba aplicata Apostilla  Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;
    2. Daca actul de schimbare a numelui de familie si/sau a prenumelui este emis de un stat care nu este membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acesta trebuie sa fie supralegalizat;
    3. Daca actul de schimbare a numelui de familie si/sau a prenumelui este emis de un stat cu care Romania are incheiate tratate/conventii/acorduri de asistenta juridica acesta este scutit de apostilare sau  supralegalizare;
 Cererea se depune la primaria care are in pastrare actul de nastere, personal sau prin imputernicit cu procura speciala.

ACTELE NECESARE PENTRU TAGADA PATERNITATII
    - Sentinta civila in original cu stampila de ramasa definitiva si irevocabila;
    - B.I./C.I./Pasaport(C.R.D.S.)/ Pasaport strain al tatalui , in original si copie xerox;
    - Certificatul de  nastere al copilului in original si copie xerox.

ACTELE NECESARE PENTRU INCUVIINTARE PURTARE NUME
    - Sentinta civila in original cu stampila de ramasa definitiva si irevocabila;
    - B.I./C.I./Pasaport(C.R.D.S.)/Pasaport strain in original si copie xerox;
    - Certificat de nastere al tatalui in original si copie xerox;
    - Certificat de nastere al minorului , in original si copie xerox.

ACTELE NECESARE PENTRU RECUNOASTEREA PATERNITATII (prin inscris autentic)
    - Declaratie de recunoastere din partea tatalui, autentificata:
    - la notar in Romania;
    - la notar in strainatate(in cazul in care tatal minorului se afla plecat pe o perioada de timp mai indelungata).

    -  B.I./C.I./Pasaport(C.R.D.S.)/ Pasaport strain;
    -  Certificat de nastere al tatalui  in original si copie xerox;
    - Certificat de nastere al minorului , in original si copie xerox;

ACTELE NECESARE PENTRU STABILIRE FILIATIE
    - Sentinta civila in original cu stampila de ramasa definitiva si irevocabila ;
    - Certificatul de nastere al copilului in original si copie xerox;
    - Certificate de nastere ale parintilor , in  original si copie xerox;
    - B.I./C.I./Pasaport(C.R.D.S.)/ Pasaport strain ale parintilor.