Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 31.05.2019

ORDINE DE ZI

Se convoaca, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta ordinara (publica), in data de 31 mai 2019  ora 0900, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, (sala de sedinte).

1. PROIECT DE HOTARARE  privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna iunie 2019 ;
      - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE  pentru modificarea anexelor nr.1 si nr.2 la hotararea nr.8/31 ianuarie 2019 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru aparatul de specialitate  al primarului si pentru celelalte  servicii publice si institutii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte, cu modificarile si completarile ulterioare;
      - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice in baza carora primarul Orasului Valenii de Munte numeste si elibereaza din functie administratorul public;
      - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE  privind  pentru modificarea  Anexei la hotararea nr.130/27 decembrie 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul  aparatului de specialitate al primarului si pentru celelalte servicii publice si institutii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local  al orasului Valenii de  Munte, cu modificarile si completarile ulterioare ;
      - initiator primar Florin Constantin
5. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea contului de incheiere a  exercitiului bugetar al  anului 2018, al orasului  Valenii de Munte ;
      - initiator primar Florin Constantin
6. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant din orasul  Valenii de Munte in anul 2019 si repartizarea pe unitati de invatamant a sumelor  cu aceasta destinatie;
      - initiator primar Florin Constantin
7. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului de desene pe asfalt, a programului si a cheltuielilor pentru aniversarea zilei de 1 IUNIE 2019  ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI ;
      - initiator primar Florin Constantin
8. PROIECT DE HOTARARE  privind actualizarea indicatorilor tehnico  economici ai proiectului EXTINDERE CLADIRE PEDIATRIE  SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE;
      - initiator primar Florin Constantin
9. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea acordului de principiu al Consiliului Local al orasului Valenii de Munte ca Societatea Prahova Industrial Parc S.A. Valenii de Munte, sa beneficieze de facilitatile fiscale prevazute de Ordinul nr.2980/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru investitiile realizate in parcurile industriale ;
      - initiator primar Florin Constantin
10. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii Extindere sistem de distributie gaze naturale pe fundatura Zorelelor;
      - initiator primar Florin Constantin
11. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24371, CF 24371 situat in orasul Valenii de Munte,  str.Digului nr.2 ;
      - initiator primar Florin Constantin
12. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24404, CF 24404, situat in orasul Valenii de Munte,  Aleea Constantin Nila nr.9A;
      - initiator primar Florin Constantin
13. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 24334, CF 24334, situat in orasul Valenii de Munte, str. George Enescu nr.40;
      - initiator primar Florin Constantin
15. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte cu numar cadastral 10655, CF 3063,  situat in orasul Valenii de Munte, str. Mihai Bravu nr. 20;
      - initiator primar Florin Constantin
16. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 24347, CF 24347, situat in orasul Valenii de Munte, str. George Enescu nr.40;
      - initiator primar Florin Constantin
17. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte cu numar cadastral 24355, CF 24355,  situat in orasul Valenii de Munte, str. George Enescu nr. 48;
      - initiator primar Florin Constantin
18. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 24362, CF 24362, situat in orasul Valenii de Munte, str. Digului, nr. f.n.;
      - initiator primar Florin Constantin
19. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24360, CF 24360, situat in orasul Valenii de Munte, str. George Enescu nr.45;
      - initiator primar Florin Constantin
20. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 22779, CF 22779, situat in orasul Valenii de Munte, str. Eaubonne, nr.f.n.;
      - initiator primar Florin Constantin
21. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte cu numar cadastral 24373, CF 24373, situat in orasul Valenii de Munte, str. George Enescu , nr.fn.;
      - initiator primar Florin Constantin
22. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24292, CF 24292, situat in orasul Valenii de Munte, str. Mihai Eminescu nr. 35;
      - initiator primar Florin Constantin
23. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24335, CF 24335, situat in orasul Valenii de Munte, str. Zorelelor nr.5;
      - initiator primar Florin Constantin
24. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unor terenuri, ce apartin domeniului privat al orasului Valenii de Munte cu numar cadastral  23025,  CF 23025 si  numar cadastral 23029, CF 23029, situate in orasul Valenii de Munte, fundatura Trandafirului nr.2;
      - initiator primar Florin Constantin
25. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 24297, CF 24297, situat in orasul Valenii de Munte, str. Povernei nr.12;
      - initiator primar Florin Constantin
26. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 24298, CF 24298, situat in orasul Valenii de Munte, str. George Enescu nr.31A;
      - initiator primar Florin Constantin
27. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte cu numar cadastral 11270, CF 4019, situat in orasul Valenii de Munte, str. Ecaterina Iorga, nr. 4;
      - initiator primar Florin Constantin
28. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 23121, CF 23121, situat in orasul Valenii de Munte, str. Eaubonne nr.21;
      - initiator primar Florin Constantin
29. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 24287, CF 24287, situat in orasul Valenii de Munte, str. Ecaterina Iorga nr.6;
      - initiator primar Florin Constantin
30. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numar cadastral 10978,  CF 3119, situat in orasul Valenii de Munte,str. Eaubonne nr.14;
      - initiator primar Florin Constantin
31. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte cu numar cadastral 21443, CF 21443, situat in orasul Valenii de Munte, str. George Enescu nr.40;
      - initiator primar Florin Constantin
32. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.