Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 15.08.2018

ORDINE DE ZI

Se convoaca, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta extraordinara (publica), in data de 15 august 2018  ora 0900, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, (sala de sedinte).

1. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea punerii la dispozitie a unui spatiu necesar utilizarii echipamentelor in scopul proiectului "Sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civila";
     - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE privind  modificare si completarea Anexei nr. 4 la Hotararea nr. 41/27.04.2018, privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii "Prahova Industrial Parc SA" pe anul 2018;
     - initiator primar Florin Constantin
3. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.