Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 30.10.2019

ORDINE DE ZI

Se convoaca, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta de indata (publica), in data de 30 octombrie 2019  ora 0900, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, (sala de sedinte).

1. PROIECT DE HOTARARE privind reaprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitii EXTINDERE CORP CLADIRE P+1E CU FUNCTIUNEA DE SCOALA GIMNAZIALA  VALENII DE MUNTE (Comisia nr.1 si comisia nr.2);
      - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului  de investitie  Extindere corp cladire, P + 1E, cu functiunea de Scoala Gimnaziala Valenii de Munte (Comisia nr.1 si comisia nr.2) ;
      - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al  orasului  Valenii de Munte, pe anul  2019 si estimari pe anii 2020 2022, (Comisia nr.1) ;
      - initiator primar Florin Constantin
4. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.