Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 27.10.2017

ORDINE DE ZI

Se convoaca, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta de indata (publica), in data de 27 octombrie 2017  ora 1500, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, (sala de sedinte).

1. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului si pentru celelalte servicii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte, pentru anul 2018;
     - initiator primar Florin Constantin

2. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Anexei nr.1 si nr.2  la Hotararea nr.53/17.07.2017  privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru aparatul de specialitate  al primarului si pentru celelalte  servicii publice si institutii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte;

    - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea participarii Oraşului Vălenii de Munte  la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national – programul rabla 2017;
    - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE privind  desemnarea reprezentantului  Consiliului Local al orasului Valenii de Munte in Adunarea Generala a Actionarilor (A.G.A.) la   S.C. “PRAHOVA INDUSTRIAL PARC” S.A.  Valenii de Munte, in care are calitatea de actionar unic;
     - initiator primar Florin Constantin
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cuantumului chiriei locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte, situate in orasul Valenii de Munte, str. Barbu  Stefanescu Delavrancea, nr.1, Blocurile B20 si B21, si b-dul N.Iorga, nr. 83A, blocul AC1;
     - initiator primar Florin Constantin
6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea  completarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat  al orasului Vălenii de Munte;
     - initiator primar Florin Constantin
7. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.