Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 30.03.2017

ORDINE DE ZI

Se convoaca, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta ordinara (publica), in data de 30 martie 2017  ora 1100, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, (sala de sedinte).

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea  cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant din orasul  Valenii de Munte in anul 2017 si repartizarea pe unitati de invatamant a sumelor cu aceasta destinatie;

    - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea contractului de mandat nr.7161/2014 prin incheierea unui act aditional;
     - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE  privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu catre Centrul Scolar de Educatie Incluziva, Orasul Valenii de Munte;
     - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui  imobil,  situat  pe str.Drajnei, nr.1, cu numarul cadastral  22809, ce apartine domeniului privat al  orasului  Valenii de Munte;
     - initiator primar Florin Constantin
5. PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2017;
     - initiator primar Florin Constantin
6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. SALUBRITATE VALENII DE MUNTE S.R.L. ;
     - initiator primar Florin Constantin
7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A Valenii de Munte, pe anul 2017 ;
     - initiator primar Florin Constantin
8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Cultural al orasului  Valenii de Munte, pe anul  2017;
     - initiator primar Florin Constantin
9. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Orasenesc Teleajenul  Valenii de Munte, pe anul  2017 ;
     - initiator primar Florin Constantin
10. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  al Spitalului Orasenesc Valenii de Munte, pe anul 2017 ;
  - initiator primar Florin Constantin
11. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al  orasului  Valenii de Munte, pe anul  2017 si estimari pe anii 2018 2020 ;
  - initiator primar Florin Constantin
12. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse