Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 29.03.2019

ORDINE DE ZI

Se convoaca, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta ordinara (publica), in data de 29 martie 2019  ora 0900, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, (sala de sedinte).

1. PROIECT DE HOTARARE  privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna aprilie 2019;
      - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei cladirii scoala, situata in orasul Valenii de Munte, B-dul Nicolae Iorga, nr.188, judetul Prahova, inclusa in baza materiala a Scolii primare nr.4 Orasul Valenii de Munte;
      - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea repartizarii unei locuinte de serviciu catre d-na Alexe Catalina – inspector in cadrul Primariei orasului Valenii de Munte;
      - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea închirierii unei suprafeţe de teren  din islazul ce aparţine domeniului public al orașului Vălenii de Munte 
      - initiator primar Florin Constantin
5. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) –  EXTINDERE INTRAVILAN (S = 4453 m.p.)  „ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” SI „ZONA TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE” PENTRU AMPLASARE DOUA LOCUINTE SI AMENAJARE ACCES (Sstud = 6006 mp) IN ORASUL VALENII DE MUNTE, str.Valea Gardului (DJ 219), nr.50A; T 52, A 1785, N 1780;
      - initiator primar Florin Constantin
6. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24295, CF 24295, situat in orasul Valenii de Munte,  str. Ecaterina Iorga, nr.2;
      - initiator primar Florin Constantin
7. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24290, CF 24290, situat in orasul, Valenii de Munte,  str.Ecaterina Iorga, nr.10;
      - initiator primar Florin Constantin
8. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24361, CF 24361, situat in orasul Valenii de Munte,  str.Ecaterina Iorga, nr.3;
      - initiator primar Florin Constantin
9. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 23566, CF 23566, situat in orasul Valenii de Munte,  fdt. Zorelelor, nr.4A ;
      - initiator primar Florin Constantin
10. PROIECT DE HOTARARE privind vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 21635, CF 4066, situat in orasul Valenii de Munte,  str. Eaubonne, nr.f.n.;
      - initiator primar Florin Constantin
11. PROIECT DE HOTARARE privind vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24372, CF 24372, situat in orasul Valenii de Munte,  str.George Enescu, nr.36;
      - initiator primar Florin Constantin
12. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 23314, CF 23314, situat in orasul Valenii de Munte,  fdt.Zorelelor, nr.5;
      - initiator primar Florin Constantin
13. PROIECT DE HOTARARE privind vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 21583, CF 4007, situat in orasul Valenii de Munte,  fdt.Zorelelor, nr. f.n.;
      - initiator primar Florin Constantin
15. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24284, CF 24284, situat in orasul Valenii de Munte,  str.8 Martie, nr.13 ;
      - initiator primar Florin Constantin
16. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24280, CF 24280, situat in orasul Valenii de Munte,  str.Cuza Voda, nr.60D
      - initiator primar Florin Constantin
17 Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.