Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 28.02.2018

ORDINE DE ZI

Se convoaca, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta de indata (publica), in data de 28 februarie 2018  ora 0900, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, (sala de sedinte).

1. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea hotararii nr.73/31 august 2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Valenii de Munte;
     - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant din orasul  Valenii de Munte in anul 2018 si repartizarea pe unitati de invatamant a sumelor  cu aceasta destinatie;
     - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea cuantumului chiriei locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte,  in orasul Valenii de Munte;
     - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea anexei la hotararea  nr.65/27 septembrie 2013, privind aprobarea "Regulamentului referitor la condiţiile in care se realizează accesul pe proprietatea publica sau privata a oraşului Valenii de Munte in vederea instalării, īntreţinerii, īnlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora  modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice ";
     - initiator primar Florin Constantin
5. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.