Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 08.01.2021

ORDINE DE ZI

Se convoaca, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta de indata (publica), in data de 08.01.2021 ora 900, la sediul Centrului Cultural  Nicolae Iorga Valenii de Munte, (sala mare).

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei cladirii sala de sport, cu nr. cadastral 20469-C6, situata in orasul Valenii de Munte, str. Brazilor, nr.13, județul Prahova, inclusa in baza materiala a Liceului Tehnologic  Agromontan Romeo Constantinescu Orasul Valenii de Munte (comisia nr.3 și comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale a deficitului sectiunii de dezvoltare (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
 
3 Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.