Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 27.09.2018

ORDINE DE ZI

Se convoaca, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta extraordinara (publica), in data de 27 septembrie 2018  ora 0900, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, (sala de sedinte).

1. PROIECT DE HOTARARE privind  conferirea titlului de cetatean de onoareal orasului Valenii de Munte;
     - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea desfasurarii festivitatilor SERBARILE TOAMNEI  2018 LA VALENII DE MUNTE, editia a XXI - a, in perioada 2,3,4 noiembrie 2018;
     - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea  demolarii construcţiei C1, cu numarul cadastral 23581 – C1,  situata orasul Valenii de Munte, strada Mihail Kogalniceanu, nr. f.n.;
  - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea  demolarii construcţiei C2, cu numarul cadastral 23202  C2, situata în orasul Valenii de Munte, strada Dr.Istrate,  nr.2;
- initiator primar Florin Constantin
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea  demolarii construcţiilor C2 si C3, cu numerele cadastrale 20519  C2 si 20519  C3, situate în orasul Valenii de Munte, strada Berevoiesti, nr.8;
- initiator primar Florin Constantin
6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea trecerii unei constructii din domeniul public in domeniul privat al orasului Valenii de Munte;
- initiator primar Florin Constantin
7. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.14/16 februarie 2018 privind utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2018;
- initiator primar Florin Constantin
8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc al orasului Valenii de Munte, pe anul 2018;
- initiator primar Florin Constantin
9. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A Valenii de Munte pe anul 2018;
- initiator primar Florin Constantin
10. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Vălenii de Munte, pe anul 2018 si estimări pe anii 2019 - 2021;
- initiator primar Florin Constantin
11. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.