Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 25.09.2020

ORDINE DE ZI

Se convoaca, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta DEINDATA (publica), in data de 25.09.2020 ora 0900, la sediul Centrului Cultural  Nicolae Iorga Valenii de Munte, (sala mare).

1. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Anexei nr.2 la hotararea nr.96/28.08.2020 privind aprobarea organigramei, statului de functii si normativului de personal  ale Spitalului orasenesc Valenii de Munte (comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE privind acordul Consiliului Local al orasului Valenii de Munte pentru rectificarea Cartii funciare nr.22976 a orasului Valenii de Munte (comisia nr.2 si comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii Extindere sistem de distributie gaze naturale pe str. Doctor Davila (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii Extindere sistem de distributie gaze naturale pe str. I.L.Caragiale (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea majorarii valorii cofinantarii obiectivului de investitii Extindere sistem de distributie gaze naturale pe str. Pajistei (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 25040, CF 25040 situat in orasul Valenii de Munte, fundatura Alexandru Vlahuta, nr.f.n. (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 25041, CF 25041 situat in orasul Valenii de Munte, fundatura Alexandru Vlahuta, nr.f.n. (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 25042, CF 25042 situat in orasul Valenii de Munte, fundatura Alexandru Vlahuta, nr.f.n. (comisia nr.1);                                                       
      - initiator primar Florin Constantin
9. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 25045, CF 25045 situat in orasul Valenii de Munte, fundatura Alexandru Vlahuta, nr.f.n. (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
10. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 25051, CF 25051 situat in orasul Valenii de Munte, fundatura Alexandru Vlahuta, nr.f.n. (comisia nr.1);
     - initiator primar Florin Constantin
11. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte, pe anul  2020 si estimari pe anii 2021 - 2023 (comisia nr.1);
     - initiator primar Florin Constantin
 
12. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.