Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 28.04.2017

ORDINE DE ZI

Se convoaca, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta ordinara (publica), in data de 28 aprilie 2017  ora 1100, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, (sala de sedinte).

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea  Programului  pentru sarbatorirea ZILEI ORASULUI VALENII DE MUNTE in data de 9 mai 2017 ;
     - initiator primar Florin Constantin

2. PROIECT DE HOTARARE privind premierea elevilor unitatilor de invatamant preuniversitar din oraşul Vălenii de Munte  care au obtinut rezultate deosebite in anul scolar 2016 – 2017 si a profesorilor indrumatori;

    - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurilor de achizitie publica in vederea delegarii  Serviciului Public de Salubritate la nivelul judetului Prahova
     - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea  modificării si completării „Inventarului bunurilor care apartin domeniul public  al oraşului Vălenii de Munte”;
     - initiator primar Florin Constantin
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea dării în administrare  catre Spitalul orasenesc  Vălenii de Munte a unei clădiri situate pe B-dul Nicolae Iorga, nr.10 ;
     - initiator primar Florin Constantin
6. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse