Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 31.01.2019

ORDINE DE ZI

Se convoaca, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta ordinara (publica), in data de 31 ianuarie 2019  ora 0900, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, (sala de sedinte).

1. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea Programului de activitate pentru  CULTURA  pe anul 2019; 
      - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Programului de activitate pe linie de protectie civila, pe anul 2019;
      - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea Programului de gospodarire si infrumusetare  al orasului Valenii de Munte, pe anul 2019;
      - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locuintelor de serviciu si constituirea  comisiei pentru a analiza si stabili ordinea de prioritate pentru repartizarea locuintelor de serviciu;
      - initiator primar Florin Constantin
5. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea anexei nr.2 la hotararea  Consiliului Local nr.10/31 ianuarie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluarii managementului pentru  Centrul Cultural Valenii de Munte;
      - initiator primar Florin Constantin
6. PROIECT DE HOTARARE privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna februarie;
      - initiator primar Florin Constantin
7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri ce apartin domeniului public si privat al orasului Valenii de Munte;
      - initiator primar Florin Constantin
8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea  completarii si modificarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat  al orasului Vălenii de Munte;
      - initiator primar Florin Constantin
9. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea solicitarii de transmitere a unui imobil din domeniul public al statului roman si administrarea Directiei pentru Agricultura Judeteana Prahova, în domeniul public al oraşului Vălenii de Munte si administrarea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte
      - initiator primar Florin Constantin
10. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea solicitarii de transmitere a unui imobil din domeniul public al statului român şi administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, în domeniul public al oraşului Vălenii de Munte şi administrarea Consiliului Local al oraşului Vălenii de Munte;
      - initiator primar Florin Constantin
11. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul  aparatului de specialitate al primarului si pentru celelalte servicii publice si institutii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local  al orasului Valenii de  Munte 
      - initiator primar Florin Constantin
A. Raportul privind activitatea desfasurata in anul 2018 de catre S.P.C.L.E P. Valenii de Munte, – prezinta sef  serviciu –  Miroiu Lelia;
B. Raport privind activitatea desfasurata de catre Centrul Cultural al orasului Valenii de Munte  01 ianuarie – 31 decembrie 2018, prezinta manager Ene Florina;
C. Raport privind activitatea desfasurata de catre dispensarul medical scolar – pe semestrul II al anului 2018 - prezinta dr.Constantinescu Anda
D. Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali, pe semestrul II al anului 2018 – prezinta inspector Porcica Dumitru;
E. Informare  privind modul de aducere la indeplinire a hotararilor adoptate de Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in perioada 01 iulie 2018 – 31 decembrie 2018 – prezinta sef birou Savulescu Mariana;
F. Informare privind solutionarea petitiilor depuse la Primaria orasului Valenii de Munte, in perioada 01 iulie 2018 – 31 decembrie 2018 - prezinta sef birou  Savulescu Mariana;
12. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.