Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 29.03.2018

ORDINE DE ZI

Se convoaca, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta de indata (publica), in data de 29 martie 2018  ora 0900, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, (sala de sedinte).

1. PROIECT DE HOTARARE privind  atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu catre Inspectoratul de Jandarmi Judetean Prahova;
     - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Anexei nr.2  la Hotararea nr.53/17.07.2017  privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru aparatul de specialitate  al primarului si pentru celelalte  servicii publice si institutii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte, cu modificarile si completarile ulterioare;
     - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea hotararii nr.126/27 decembrie 2017 privind  desemnarea reprezentantului  Consiliului Local al orasului Valenii de Munte in Adunarea Generala a Actionarilor (A.G.A.) la societatea PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A.  Valenii de Munte, in care are calitatea de actionar unic ;
     - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico – economici pentru ILUMINAT PUBLIC BD. N. IORGA, ETAPA II IN ORASUL VALENII DE MUNTE ( cabluri subterane, stalpi ornamentali ), JUDET PRAHOVA
     - initiator primar Florin Constantin
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea solicitarii de transmitere a imobilului situat  in orasul Valenii de Munte, bld. Nicolae Iorga, nr.158 – 160, din domeniul public al statului roman si administrarea Directiei pentru Agricultura Judeteana Prahova, în domeniul public al oraşului Vălenii de Munte si administrarea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte;
     - initiator primar Florin Constantin
6. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea anexei nr.2 la hotararea nr.19/16 februarie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Valenii de Munte pe anul 2018;
     - initiator primar Florin Constantin
7. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea rectificarii   bugetului de venituri si cheltuieli al orasului  Valenii de Munte, pe anul  2018 si estimari pe anii 2019 - 2021;
     - initiator primar Florin Constantin
8. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.