Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 30.08.2019

ORDINE DE ZI

Se convoaca, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta ordinara (publica), in data de 30 august 2019  ora 0900, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, (sala de sedinte).

1. PROIECT DE HOTARARE privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna septembrie 2019 (Comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar (Comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Comisiile  pentru evaluarea si asigurarea calitatii  din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza orasului Valenii de Munte (Comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea pentru anul şcolar 2019  2020 a pachetului cu rechizite şcolare Primul Ghiozdan (Comisia nr.1 si Comisia nr.3);
      - initiator primar Florin Constantin
5. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unor premii familiilor cu domiciliul in orasul Valenii de Munte care aniverseaza 40 de ani de casatorie neintrerupta in anul 2019 (Comisia nr.1 si Comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
6. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotararea nr.8/31 ianuarie 2019 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si pentru celelalte servicii publice si institutii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte, cu modificarile si completarile ulterioare;
      - initiator primar Florin Constantin
7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al S.C. SALUBRITATE  VALENII DE MUNTE S.R.L. (Comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
8. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A Valenii de Munte pe anul 2019 (Comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
9. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.