Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 29.11.2018

ORDINE DE ZI

Se convoaca, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta ordinara (publica), in data de 29 noiembrie 2018  ora 0900, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, (sala de sedinte).

1. PROIECT DE HOTARARE  privind  aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii Extindere sistem de distributie gaze naturale pe strada  Avram Iancu;
      - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea asocierii orasului Valenii de Munte cu judetul Prahova, in vederea realizarii obiectivului de interes local Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul  - Varianta de ocolire  a orasului Valenii de Munte;
      - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea  rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Cultural al orasului  Valenii de Munte, pe anul  2018;
      - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul bugetului Clubului Sportiv Orasenesc  Teleajenul   Valenii de Munte, pe anul  2018;
      - initiator primar Florin Constantin
5. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli al  orasului  Valenii de Munte, pe anul  2018 si estimari pe anii 2019 2021;
      - initiator primar Florin Constantin
6. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.