Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Formulare urbanism

Metodologie de intocmire a documentatiei de urbanism

Plan integrat de dezvoltare urbana a orasului Valenii de Munte 2009 - 2015

INFORMATII GENERALE

I. ETAPELE NECESARE REALIZARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

II. PROCEDURA DE EMITERE A CERTIFICATELOR DE URBANISM SI A AUTORIZAłIILOR DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE DE CATRE PRIMARIA ORASULUI VALENII DE MUNTE

    II.1. Certificatul de urbanism pentru lucrările aflate in Competenta Primariei orasului Valenii de Munte

    II.2. Prelungirea valabilităłii certificatului de urbanism eliberat de către Primaria orasului Valenii de Munte

   II.3. Autorizatia de construire pentru lucrările aflate in competenta Primaria orasului Valenii de Munte  

    II .4. Autorizatia de desfiintare pentru lucrările aflate in competenta Primaria orasului Valenii de Munte

    II.5. Obligatii titular autorizatie de construire / autorizatie de desfiintare

    II.6. Prelungirea valabilităłii autorizatiilor de construire /desfiintare eliberate de catre Primaria orasului Valenii de Munte

    II.7. Modalitatea de emitere a unei noi autorizatii de construire/desfiintare in cazul pierderii valabilitatii autorizatiei initiale aflata in competenta Primarie Orasului Valenii de Munte

    II.8. Receptia lucrarilor

    II.9. Declararea valorii constructiilor la finalizarea lucrarilor

III. CONTINUTUL CADRU AL DOCUMENTATIILOR DTAC, DTAD, DTOE - conform ANEXEI 1 la LEGEA nr. 50/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare al documentaŃiei tehnice D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii

IV. Taxe incasate de Primaria Valenii de Munte pentru eliberarea documetelor din domeniul constructiilor

V. INFORMATII SUPLIMENTARE

AUTORIZATII DE CONSTRUCTII

2014

Ian.

Feb.

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

AUTORIZATII DE CONSTRUCTII

2013

Ian.

Feb.

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.