Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Angajari

ANUL 2017

CONCURS DATA DE 14.12.2017 pentru ocuparea urmatorului post:

1. Muncitor necalificat - Compartiment cimitir

a) Anunt+Bibliografie

CONCURS promovare functionari publici in data de 27.11.2017

a) Anunt+Bibliografie

b) Rezultate selectie dosare

CONCURS DATA DE 23.11.2017 pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

1.  Inspector, clasa I, grad profesionat principal, Comp. Achiziti Publice

2. Inspector , clasa I, grad profesional asistent, Comp. IT

a) Anunt + Bibligrafie

b) Rezultate selectie dosare

c) Rezultate proba scrisa

CONCURS DATA DE 08.11.2017 pentru ocuparea urmatorului post:

1. Muncitor necalificat - Compartiment Reparatii si Intretinere Strazi

a) Anunt + Bibligrafie

b) Rezultate selectie dosare

c) Rezultate finale

CONCURSURI IN DATA DE 06.11.2017 pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

1. Inspector, clasa I, grad profesionat principal, Comp. Financiar Contabil

2. Referent, clasa III, grad profesional superior, Comp. Urbanism, Amenajrea Teritoriului, Mediu

a) Anunt + Bibliografie

b) Rezultate selectie dosare

c) Rezultate finale

CONCURSURI IN DATA DE 30.10.2017 pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

1. SEF BIROU ACHIZITII PUBLICE SI FONDURI EUROPENE

2. CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad profesional asistent

a) Anunt + Bibliografie

b) Rezultate selectie dosare

c) Rezultate proba scrisa

d) Rezultate finale

CONCURSURI IN DATA DE 23.10.2017 pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

1. Administrator - Compartimentul financiar contabil

2. Casier - Compartimentul urmarire si incasare creante bugetare

a) Anunt + Bibliografie

b) Rezultate selectie dosare

c) Rezultate proba scrisa

CONCURSURI IN DATA DE 18.10.2017 pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

1. Referent IA - Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, mediu;

2. Sofer - Compartimentul Administrativ

a) Anunt + Bibliografie

b) Rezultate selectie dosare

c) Rezultate proba scrisa

d) Rezultate finale

CONCURS IN DATA DE 21.09.2017 pentru functia:

1. Contabil la Centrul Cultural

a) Anunt + Biliografie.

b) Rezultat concurs selectie dosare

c) Rezultate proba scrisa

d) Rezultate finale

CONCURSURI IN DATA DE 14.09.2017 pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

1. SOFER

a) Anunt+Bibliografie

b) Rezultate selectie dosare

c) Rezultate finale

ANUNT pentru ocuparea unei functii vacante prin transfer la cerere:

AUDITOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

a) Anunt

CONCURS IN DATA DE 20.09.2017 pentru ocuparea urmatoarului post:

1. functie de executie  - Inspector , clasa I, grad profesional principal, Comp. Relatii cu Publicul

a) Anunut + Bibliografie

b) Rezultate selectie dosare

c) Rezultate proba scrisa

CONCURSURI IN DATA DE 07.09.2017 pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

1. Sef serviciu administratie publica locala

2. Sef birou achizitii publice si fonduri europene

a) Anunt + Bibliografie

b) Rezultate selectie dosare

c) Rezultate proba scrisa

CONCURSURI IN DATA DE 06.09.2017 pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

1. 1 functie de executie  - Inspector , clasa I, grad profesional debutant, Comp. urbanism, amenajarea teritoriului si mediu

2. 1 functie de executie  - Referent , clasa III, grad profesional superior, Comp. urbanism, amenajarea teritoriului si mediu

3. 1 functie de executie  - Inspector , clasa I, grad profesional superior, Comp. achizitii publice

4. 1 functie de executie  - Inspector , clasa I, grad profesional principal, Comp. achizitii publice

5. 1 functie de executie  - Inspector , clasa I, grad profesional asistent, Comp. IT

a) Anunt + Bibliografie

b) Rezultate selectie dosare

c) Rezultate proba scrisa

d) Rezultate finale

CONCURSURI IN DATA DE 05.09.2017 pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

1. 1 functie de executie  - Referent , clasa III, grad profesional superior, Comp. cadastru si agricultura

2. 1 functie de executie  - Referent , clasa III, grad profesional debutant, Comp. cadastru si agricultura

3. 1 functie de executie  - Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, Comp. juridic

4. 1 functie de executie  - Inspector , clasa I, grad profesional asistent, Serviciul public de evidenta persoanei

a) Anunt + Bibliografie

b) Rezultate selectie dosare

c) Rezultate proba scrisa

d) Rezultate finale

CONCURSURI IN DATA DE 04.09.2017 pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

1. 1 functie de executie  - Inspector , clasa I, grad profesional superior, Comp. Financiar contabil

2. 1 functie de executie  - Inspector , clasa I, grad profesional principal, Comp. Financiar contabil

3. 1 functie de executie  - Inspector , clasa I, grad profesional principal, Comp. Stabilire Impozite si taxe

4. 1 functie de executie  - Inspector , clasa I, grad profesional asistent, Comp. urmarire si incasare creante bugetare

a) Anunt + Bibliografie

b) Rezultate selectie dosare

c) Rezultate proba scrisa

d) Rezultate finale

CONCURS IN DATA DE 31.08.2017 pentru ocuparea urmatorului post:

1. Asistent medical in cadrul Compartimentului Cabinete medicale scolare

a) Anunt + Bibliografie

b) Rezultate selectie dosare

c) Rezultate proba scrisa

d) Rezultate finale

CONCURSURI IN DATA DE 22.08.2017 pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

1. 1 functie de executie - Administrator - Compartiment financiar contabil

2. 1 functie de executie - Casier - Compartiment urmarire si incasare creante bugetare

3. 1 functie de executie - Sofer - Compartiment Administrativ

4. Functie publica de executie de Muncitor necalificat- Compartimentul reparatii si intretinere strazi

a) Anunt + Bibliografie

b) Rezultate selectie dosare

c) Tabel nominal contractual  prima proba

d) Tabel nominal rezultate finale

CONCURSURI IN DATA DE 21.08.2017 pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

1. 1 functie de conducere - Sef serviciu Transport si intretinere strazi

2. 1 functie de executie - Inspector de specialitate debutant - Compartimentul Transport

3. Functie publica de executie de REFERENT, IA - Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, mediu

a) Anunt + Bibliografie

b) Rezultate selectie dosare

c) Rezultate proba scrisa

d) Rezultat contestatie Grozea Stefan Constantin Nicolai

CONCURS IN DATA DE 17.08.2017 pentru functia:

1. Contabil la Centrul Cultural

a) Anunt + Biliografie

CONCURS IN DATA DE 27.06.2017 pentru functiile contractuale

1. Muncitor necalificat - Compartimentul reparatii si intretinere strazi.

2. Muncitor necalificat - Compartimentul organizare si functionare cimitir

a) ANUNT + BILOGRAFIE.

b) Rezultat selectie dosare

c) Rezultate proba practica

d) Rezultate finale

CONCURS DE PROMOVARE IN DATA DE 20.06.2017 pentru urmatoarele functii contractuale:

1. Muncitor calificat I - Compartiment reaparatii si intretinere strazi

2. Inspector specialitate gradul II - Compartiment piata

3. Inspector specialitate gradul IA - Compartimentul cadastru si agricultura

a) ANUNT + BILIOGRAFIE

b) Rezultate dosare.

c) Rezultate finale

CONCURS DE PROMOVARE IN DATA DE 21.06.2017 pentru urmatoarele compartimente:

1. Compartiment urmarire si incasare creante bugetare

2. Compartimentul Autoritate tutelara si asistenta sociala

3. Compartimentul relatii cu publicul

4. Politia locala

a) ANUNT + BIBLIOGRAFIE

b) Rezultate dosare

c) Rezultate finale

CONCURS IN DATA DE 19.06.2017 pentru ocuparea urmatorului post:

1) SEF BIROU Transport  si intretinre strazi

a) ANUNT + BIBLIOGRAFIE

b) Rezultate dosar

c) Rezultate finale

CONCURS IN DATA DE 07.06.2017 pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

1. Functie publica de executie de INSPECTOR, CLASA I, grad profesional asistent - Compartimentul Arhiva si Registratura

a) ANUNT + BIBLIOGRAFIE

b) Tabel nominal selectie dosare

c) Reazultate finale

CONCURSURI IN DATA DE 22.05.2017 pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

1. Functie publica de executie de INSPECTOR, CLASA I, grad profesional debutant - Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, mediu, achizitii, administrarea fondurilor europene

2. Functie publica de executie de REFERENT, clasa III, grad profesional superior - S.P.C.L.E.P.

a) ANUNT + BIBLIOGRAFIE

b) Tabel nominal privind selectia de dosare

c). Rezultate proba scrisa

d) Rezultate finale

CONCURSURI IN DATA DE 03.05.2017 pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

1. Sef birou Transport si intretinere strazi

2. Functie publica de executie de REFERENT, IA,- Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, mediu, achizitii, administrarea fondurilor europene

a) ANUNT + BIBLIOGRAFIE

b) TABEL NOMINAL PENTRU SELECTIA DE DOSARE

c) Rezultate proba scrisa

CONCURSURI IN DATA DE 22.03.2017 pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

1. Functie publica de executie de REFERENT, clasa III, grad profesional superior - Compartimentul Financiar contabil

2. Functie publica de executie de REFERENT, clasa III, grad profesional principal - Compartimentul Financiar contabil

3. Functie publica de executie de REFERENT, clasa III, grad profesional superior - Compartimentul Urmarire si incasare creante bugetare

a) ANUNT + BIBLIOGRAFIE

b) TABEL NOMINAL cu rezultatele selectiei de dosare la concursurile mentionate mai sus

c) TABEL NOMINAL cu rezultatele la proba scrisa

d) TABEL NOMINAL cu rezultatele finale

CONCURS IN DATA DE 21.03.2017 pentru functia contractuala de conducere SEF BIROU TRANSPORT SI INTRETINERE STRAZI

a) ANUNT + BIBLIOGRAFIE

b) TABEL NOMINAL cu rezultatele selectiei dosarelor la concursul de recurtare in functia contractuala Sef Birou Transport si intretinere strazi

c) TABEL NOMINAL cu rezultatele la proba scrisa

CONCURS IN DATA DE 10.04.2017 pentru functiile contractuale

1. Muncitor necalificat - Compartimentul reparatii si intretinere strazi.

2. Muncitor necalificat - Compartimentul organizare si functionare cimitir

a) ANUNT + BIBLIOGRAFIE

b) Rezultat selectie dosare

c) Reazultate proba practica

d) Rezultate finale concurs muncitori